Autor: IOAN ROȘCA

1. Cum ne colonizează mafia care a uzurpat statul român

1.3. Analiza datelor insuficient ascunse

Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 97

După ce am scrutat bucătăria legislativă încît să reperăm modul în care s-a legitimat colonizarea şi s-au închis ochii publicului să vedem dacă, din informaţiile la care se mai poate ajunge se pot trage totuşi nişte concluzii privind amploarea operaţiei. Se produce sau nu invazia temută de domnul Coja, în forma încetăţenirii în masă (promovată la Iaşi în 2005- în numele ostoirii moldovenilor) promisă solemn de Viorica Dăncilă? Ne-au procopsit guvernanţii cu un milion de noi tele-români (pe care trebuie neaparat să nu-i tratăm xenofob/antisemit…) sau sînt pe cale de a o face?

            Din ce am găsit, deduc că procesul e în curs, dar nu are încă debitul pregătit prin legile antinaţionale. Poate pe alte căi, cu totul oculte. După ce se consolidează ”clasificarea” însă, după ce nimeni nu va mai şti cum distribuie mafia cetăţenii/paşapoarte- totul devine posibil. În fine, după ce intimidarea celor ce ar putea cîrti se instalează solid în conştiinţe- se va putea renunţa şi la discreţie. Pare că ne-am întors la 1866/1879/1919… dar de data asta, complet dezarmaţi.

            Să vedem deci cum stăm.

            Poate că e rău să fac cunoscut modul în care am reperat datele insuficient ascunse, pentru că, în loc să prilejuiesc consultarea lor de către alţii, voi determina ascunderea lor, de către cei care le-o fi uitat în spaţiu public, din lipsă de vigilenţă. Nu pot totuşi (din scrupul profesional) să le folosesc/comentez fără să le indic sursa, sperînd că mai există, sau vor mai apărea şi alte replici (Internetul fiind un mediu propice multiplicărilor).

            a. Hotărîrile guvernamentale dintre 1991 si 2009  

            O primă căutare (după ce am descoperit formulările tip, folosind exemple, semnalate de alţii) mi-a arătat că nu se (mai) pot accesa aceste date din sursele fireşti (http://www.cdep.ro, https://www.monitoruloficial.ro, http://www.monitoruljuridic.ro, http://legislatie.just.ro, http://www.legex.ro etc.) căci anexele cu listele nominale nu au fost expuse online, sau au fost obturate în modul semnalat în capitolul precedent – în stilul:                                                                        „LISTA persoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 26 martie 1998” (http://www.legex.ro/Hotararea-158-1998-15305.aspx)

            Informaticienii vor sesiza imediat reaua credinţă (mercantilă, politică- sau mai probabil combinată) – căci a pune astfel de baze de documente online a devenit banal. O face orice puşti cu un calculator, un scanner şi un cont de acces.

            În anul 2004, apar primele încetăţeniri de evrei ”la distanţă”, în HOTĂRÂREA nr. 1246 din 5 august (Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 763 din 20 august 2004) din care extrag, ca exemplu:

„2.Aharon Han, fiul lui Aron Relu (n. la 17 ianuarie 1949 în localitatea Iaşi) şi Paulina (n. la 3 aprilie 1947 în localitatea Iaşi), născut la 2 februarie 1979 în localitatea Naharya, Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, [adresa].[…] 8.Avram Ginette, fiica lui Kaiserman Mendel şi Clara, născută la 8 martie 1939 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, România, cetăţean izraelian [adresa].[…]47.Grunberg Tsvi, fiul lui Emanoil şi Martha, născut la 10 august 1963 în Bucureşti, România, cetăţean izraelian [adresa].[…]50.Haim Rahel (Raşela), fiica lui Meller Herşcu şi Maica, născută la 28 octombrie 1937 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, România, cetăţean israelian [adresa] 51.Haim Saul, fiul lui Haim Leizer şi Golda, născut la 27 ianuarie 1933 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, România, cetăţean izraelian [aceeaşi adresa] 52.Herscher Marius, fiul lui Hirsch şi Raia, născut la 23 noiembrie 1946 în Bucureşti, România, cetăţean izraelian [adresa].53.Herşcovici Manole, fiul lui Isac şi Leontina, născut la 21 septembrie 1944 în Bucureşti, România, cetăţean izraelian [adresa] […]62.Israeli Lora, fiica lui Herşcovici Şmil şi Ana, născută la 19 februarie 1933 în localitatea Moineşti, judeţul Bacău, România, cetăţean izraelian [adresa][…]64.Juster Victoria, fiica lui Comandaşu Vasile (n. la 1 aprilie 1903 în Turtumanu-Constanţa) şi Constantina, născută la 28 august 1932 în localitatea Trupcilar, Bulgaria, cetăţean izraelian [adresa].65.Kaufman Miron (Şerbănescu), fiul lui Kaufman Isidor şi Etti, născut la 8 ianuarie 1934 în localitatea Ploieşti, judeţul Prahova, România, cetăţean israelian [adresa].66.Kendler Sandu, fiul lui Kendler Isac şi Semelia, născut la 6 decembrie 1924 în localitatea Bacău, judeţul Bacău, România, cetăţean izraelian [adresa].67.Landesman Alexandru, fiul lui Landesman Iosif şi Ganz Estera, născut la 31 ianuarie 1947 în localitatea Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, România, cetăţean israelian [adresa] 68.Landesman Ester, fiica lui Gantz Chain şi Charna, născută la 23 noiembrie 1926 în localitatea Iernuţeni, judeţul Mureş, România, cetăţean izraelian [adresa].[…]70.Marcovici Maria, fiica lui Moscovici Marcel şi Moscovici Sofiea, născută la 31 iulie 1951 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, România, cetăţean israelian, [adresa].71.Marcovici Ozias, fiul lui Avram-Bercu şi Ghiţa, născut la 3 aprilie 1948 în localitatea Şotoşani, judeţul Botoşani, România, cetăţean israelian, [aceeasi adresa].[…]73.Mayersohn Bruno, fiul lui Mayersohn Isac şi Henriette, născut la 25 decembrie 1940 în localitatea Roman, judeţul Neamţ, România, cetăţean israelian,[adresa].74.Mayersohn Clara, fiica lui Soifer Moise şi Sabina, născută la 15 septembrie 1940 în localitatea Ţârgu-Neamţ, judeţul Neamţ, România, cetăţean israelian [aceeaşi adresă].[…]98.Rieber Angela, fiica lui Bentin Moisa şi Sidonia, născută la 4 mai 1953 în localitatea Bacău, judeţul Bacău, România, cetăţean israelian,[adresa].[…]101.Schifter Livia-Lia, fiica lui Lungu Ştefan şi Serena-Ema, născută la 31 martie 1946 în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România, cetăţean israelian,[adresa].102.Schifter Theodor, fiul lui Schifter Adolf şi Rosita, născut la 25 iulie 1941 în localitatea Cernăuţi, Ucraina, cetăţean israelian, [aceeaşi adresa][…]104.Sheaffer John Lawrence, fiul lui David şi Pepy, născut la 21 martie 1923 în Bucureşti, România, cetăţean australian, cu domiciliul actual în Australia, [adresa].[…]131.Zilberstein Elias, fiul lui Zelig şi Entty, născut la 18 septembrie 1931 în Caracas, Venezuela, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, [adresa]”

            Aşadar, avem 22 de cazuri certe, pe această listă de 132 de persoane.

            Din toate listele anului 2004 mai apar evrei în Hotărîrea 1340/26.08.2004 (publicată în Mon. Of. cu numărul 808 din 1.09.2004): 22 (din 55); în Hot. 1394/2.09.2004 (Mon. Of.827/8.09.2004)- 3 (din56); în Hot.1866 (Publicată în Mon. Of. 1050/ 12.11.2004)- 12+4 copii/37+4copii. (extrag de aici şi un exemplu de cum erau introduşi copiii: „18.Natra Daniel, fiul lui Natra Sergiu şi Natra Sonya-Coralia, născut la 5 august 1959 în localitatea Stalin, judeţul Bucureşti, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel [adresa]. Copii minori: Natra Gillie Kim, născută la 24 august 1993, Natra Ronnie Lee, născută la 12 martie 1996, Natra Ben Dorri, născut la 24 decembrie 2000.”)

            Deci în total, în anul 2004 avem aprobatesigur 63 de cereri pentru evrei

            Procedînd astfel pentru anii următori (cînd apar pe liste comune, cu mulţi din republica Moldova, care sînt prinşi şi în HG-uri -pe care nu le mai semnalez aici- în care nu e nici un evreu plecat după 1944 din România- ci doar, eventual, evrei basarabeni) am putut alcătui situaţia (marcînd număr evrei/total pe listă):

2005 Hot.248 13/65; Hot. 555 1/5; Hot.633 7+2copii/37+6co.; Hot.635 5/131; Hot.909 2/12; Hot.938 17/58; Hot.939 3/124; Hot. 1004 1/12;Hot.1288 1/3; Hot.1289 1/77          

Total 2005 53 evrei

2006 Hot. 139 22+6co./41+7co.; Hot.140 8+2co./18+3co; Hot.408 2+1co./10+1co.; Hot.441 1/1;

Hot.800  3/12; Hot.906 22+1co./33+1co.; Hot.959 6+1co./10+1co.; Hot.996 18+1co./43+3co.;

Hot.997 6+2co./12+2co.; Hot.1470 13+4co./40+8co.;                                              

Total 2006 119 evrei

2007 Hot.631 54+3co./111+15co.; Hot.703 2/11; Hot. 1146 55+17co./83+17co.; Hot 1428 1/125;

Hot.1429 7/14                                                                                    

Total 2007 139 evrei

2008A Hot. 129 23+4co./44+6co.; Hot. 392 15+5co./25+5co.; Hot. 393 1/6 Hot. 887 19+2co./42+2co.;

Hot.616 33+11co./65+13co. 

Total 2008A 91+22 copii =113 evrei

            b. Ordinele Minstrului Justiţiei

            Acestea apar conform modificărilor legii (vezi cap. precedent), începînd cu anul 2007 (Ord. 3182,3422,3529- unde însă nu sunt evrei) şi un timp- în paralel cu HG-urile. Ele continuă pînă în 2009 (cînd sînt înlocuite de Ordinele ANPC).          

O dată accesate documentele, a urmat analiza, pornind de la acelaşi format al datelor şi evitînd cuprinderea evreilor ajunşi prin alte ţări (decît Israel), cazuri în care nu mai avem cum rezolva indecizia în faţa numelor aparent germane/ungureşti . De data aceasta, recolta a fost semnificativă, dovadă că avalanşa a început acum- ori pentru că s-a intrat în UE în 2007, ori ca efect al înlesnirilor legislative/procedurale (vezi capitolul precedent); şi mai probabil, din ambele motive, corelate.

            Am selectat numai ordinele pe care sînt evrei plecaţi după 1944 din România şi nu şi pe cei aduşi ca basarabeni (fideli României…) ca în exemplul (extras din ORDIN 171/C/31.01.2008): „19.Con Iacob, fiul lui Ionas (născut la 19.09.1913 în Bucureşti) şi Roza, născut la 28 februarie 1951 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Decebal nr. 3, ap. 18.(2.310/2007) 20.Con Ionas, fiul lui Con Iacob (fiul lui Ionas, născut la 19.09.1913 în Bucureşti, şi Roza) şi Glater Ana, născut la 23 iulie 1985 în localitatea Jitomir, Ucraina, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Decebal nr. 3, ap. 18. (2.312/2007)[…] 35.Glater Ana, fiica lui Simion (născut la 1.11.1929 în localitatea Soroca) şi Alca, născută la 25 decembrie 1960 în localitatea Jitomir, Ucraina, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, [adresa](2.311/2007)[…] 83.Shester Boris, fiul lui Izea (născut la 25.12.1929 în localitatea Orhei) şi Maria, născut la 28 octombrie 1958 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel [adresa] (3.192/2002)[…]100.Vainberg Simha, fiul lui Isaac (născut la 22.06.1918 în Chişinău) şi Siuva, născut la 6 august 1944 în localitatea Taşkent, Uzbekistan, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, [adresa] (2.233/2007)

            Iată rezultatul analizei:

Ord.746/C 105+21co./158+30co. Ord.1112/C 24+10co./38+10co.  

Ord.1398/C 78+27co./143+34co.

Ord.1589/C 31+11co./49+11co.        

Ord. 1731/C 69+14co./94+14co.       

Ord.1961/C 38+9co./51+9co.

Ord.2038/C 40+7co./63+7co.

Ord. 2572/C 77+30co./110+34co.     

Ord. 2573/C 101+22co./149+27co.

Ord.2607/C 10/388                

Ord. 2815/C 64+18co./120+27co.     

Ord. 2862/C 1/113

Ord. nr. 3138 3/224               

Ord.3241/C 1/183                              

Ord. 3243/C 84+13/163+14                                                                         

Total 2008B   726+182copii=908.

Adunînd si HG-urile din 2008 (Total 2008A – vezi mai sus) obţinem: Total 2008 1021 evrei încetăţeniţi.

            În anul 2009, s-a mai dat o singură hotărîre, restul fiind ordine MJ/MJLC, unele bazate pe art. 10 (majoritar-evreii,  criteriul de bază fiind domiciliul în Israel, scrise regular) altele pe art 10^1 (majoritar-moldovenii, marcate înclinat), situaţia fiind:

HG nr.744-1/1;           

Ord.407/C-80+32copii/149+36co.;

Ord. 408/C 6+4co./214+x co.;

498/C-108+16co./173+18c; 648/C-1+1co./419+xco.;

649/C3-6/405; 783/C-33+4co./79+5co.;

907/C-46+10co./88+12co.;

908/C-24+4co./48+4co.;

1116/C-114+39co./175+42c;

1236/C-114+29co./175+35co.;

1239/C-2/411;

1405/C-126+19co./151+19c;

1406/C-83+14co./121+15co.;

1408/C-55+8co./70+9co.;

1635/C- 2/399;

1637/C-3+3co./434;

1711/C-78+16co./103+19c;

1712-13+9co/13+9co.;

1782/C-1/392;

1783/C-3/431;

1785-85+22co./99+22co.;

1786/C-106+13co./132+14c;

1788/C-42+3co./58+7co.;

1789/C-55+24co./103+26co.;

1825/C-1/410;

2195-91+23co./109+25co.;

2455/C-79+24co./119+25co.;

2457/C- 67+7co./108+12co.;

2634/C-1/247;

2782/C-1/217;

2893/C-14/38+1co.;

2935/C-111+47co./172+53;   

3062/C- 1/244;

3064/C-119+24co./199+25;

Ord.3133/C 3+2co./272         

            Total 2009 (fără cei de pe ordinele la art 10^1 -înclinate) 1644+387copii=2031 evrei dintre cei 2308+431 co.=2739 de pe listele respective, deci un coeficient k de minim 74,15% evrei – la art 10.

            Aşa cum am explicat în cap. precedent, nou înfiinţata ANPC, nemaifiind obligată să publice cererile/aprobările în Monitorul Oficial,  a ascuns complet listele celor trataţi la art 10 (majoritar evrei), publicînd pe site numai listele de la punctul 11 (majoritar moldoveni)- începind din 2011  (http://cetatenie.just.ro/articolul-11/). Ca atare , nu putem decît să extrapolăm, pornind de la datele anilor 2009 şi 2013 (precedent şi următor)- presupunînd un debit de 1500 pe an pentru 2010, 2011, 2012 (estimare rezonabilă, deşi, ascunderea datelor şi explozia din 2008/9 ne poate duce cu gîndul la o avalanşă, nu întîmplător mascată).

            c. Ordinele ANPC

            Începînd cu anul 2013, dispunem de listele Autorităţii Naţionale Pentru Cetăţenie (ANPC): http://cetatenie.just.ro/en/articolul-10-2/

            Dar, aşa cum am spus , formatul anexelor publicate de ei nu mai conţine datele care ne precizau categoria (adresa actuală) şi uşurau analiza identităţii. Iată- un exemplu:

„ORDIN Nr. 86/ Privind aprobarea redobândirii cetăţeniei române unui număr de 43 persoane   Bucureşti 15.02.2013

ANEXA 1

LISTA persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate

                           

1. (54748/2017).          2. (54777/2017).                 3.(35275/2017).                  4. (55656/2017).

5.BAHARAV SHAKED (39135/2012).                                   6.BEN GIGI HAYA (35417/2012).

7.BEN GIGI ILAN (35435/2012).                               8.BEN GIGI YANAI (35435/2012).

9.BERCOVICI LIOR (39138/2012).                           10.FRUCHTMAN AMIR (35489/2012).

11.GAL ERAN (39465/2012).                                     12.GAL REVITAL (39471/2012).

13.GLIKMAN SHAY YEHUSHUA (24526/2012).     14.HART BAT SHEVA (64907/2011).

15.HOLDENGREBER NOAM (37491/2012).                       16.IARMOLENCO ANATOLII (90471/2011))

17.KALMAR NILLY SARA TOVA (39508/2012).                  18.KALMAR-GOME TAL (39526/2012).

19.KALMAR-STEIN CHAVA (39534/2012).              20.KANNER YEHUDA (30325/2011).

21.LEIBOVITCH BATIA (39549/2012).                                22.LEIBOVITCH NITZAN (39555/2012).

23.PALMOR YEHUDA UDI (28719/2012).              24.REISEL MARIA (39004/2012).

25.ROSENTAL ARI (24536/2012).                             26.ROSENTAL ATAR (24720/2012).

27.SCHAFFER ALON (2097/2009).                          28.SCHWARTZ EDGAR VASILE (28556/2012).

29.SEGAL RIVKA (85258/2011).                               30.SHAHAR ZIPORA (30970/2012).

31.SHERMAN ARIE (35523/2012).                           32.SHERMAN GUY (35526/2012).

33.SHERMAN ROTEM (35529/2012).                                34.SHERMAN YOUVAL (35532/2012).

?35.SPINRAD ADY (33727/2012).                            36.STANCIU LENUŢA (24895/2012).)

?37.STEFANI EVA (51097/2012).                             38.STERNHELL ARIE RONI (52164/2012).

39.STOFFMAN ERAN (85597/2011).                                40.WELLER AYALA (52051/2012).

41.WELLER LIRON (52053/2012).                            42.WELLER TOMER (52055/2012).

ANEXA 2

LISTA persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România

1. IAHR GIORA (22085/2012)”

            Observăm că, în ciuda formatului complet sărăcit, putem sesiza, în mare, cererile evreilor, datorită numelor/pronumelor mai grăitoare şi a faptului că tratamentul conform art 10 a fost separat de listele de tratare a moldovenilor, incadraţi la art 11. În exemplul dat mai sus, din cei 43, 2 nu par evrei (dar pot fi ) – poziţiile 16, 36 – iar la alţi 2 (poziţiile 35,37) decizia e îndoielnică; deci cel puţin 39 sunt evrei, probabil 41/43. Este desigur posibil ca uneori să nu fie vorba de fapt de evreii intuiţi, sau invers – să nu fi identificat un evreu purtînd un nume specific altor naţionalităţi (maghiari, saşi etc) – dar pentru analiza făcută aici, nu e nevoie de mai multă precizie (cui nu-i place procedura aproximativă la care mă văd constrîns, să ia notă că acesta e efectul ascunderii datelor: te sileşte să recurgi la extrapolări).   

            Tratînd astfel toate ordinele, am marcat la fiecare numărul aparent de evrei/ număr persoane prinse pe listă la art 10):

2013 Ord.19/P-38/56; 25/P-69/78; 55/P-72/76; 86/P-41/43; 146/P-32/45; 203/P-31/39; 287/P-49/50; 321/P-61/67; 364/P-22/29; 414/P-64/73; 463/P-44/57; 466/P-82/91; 533/P-54/68; 835/P-56/65; 956/P-53/56; 1076/P-35/41                                                       

Total 2013   803/934,  deci k2013=86%

2014 Ord.70/P-16/23; 143/P-41/44; 244/P-47/47; 528/P-32/36; 555/P-39/51; 565/P-57/60; 566/P-43/48; 584/P-42/44; 738/P-39/43; 757/P-49/49; 779/P-40/47; 780/P-48/52; 852/P-53/56; 1004/P-64/67; 1150/P- 48/58; 1360/P-40/40; 1371/P-34/42; 1489/P-47/56; 1500/P-82/87; 1531/P-22/26; 1647/P-57/80; 1654/P- 44/45; 1875/P-24/28; 1990/P-59/61; 2117/P-39/43; 2197/P-80/90; 2211/P-63/66; 2285/P-24/31                                                                                        

Total 2014   1273/1420 deci k2014=89,64%

2015 Ord.145/P-91/96; 404/P-34/42; 453/P-86/97; 477/P-19/20; 563/P-51/58; 608/P-35/39; 678/P-26/29; 732/P-57/63; 737/P-52/55; 738/P-64/66; 778/P-100/111; 791/P-54/57; 841/P-19/19; 868/P-54/60; 876/P-4/5; 916/P-28/33; 963/P-60/68; 1017/P-101/112; 1044/P-39/54; 1078/P-63/75 

Total 2015   1039/1159 deci k2015=89,64%

2016 Ord.2/P-23/25; 21/P-38/48; 35/P-11/11; 61/P-102/110; 68/P-37/46; 116/P-43/46; 163/P-20/30; 174/P- 58/65; 281/P-32/41; 425/P-55/57; 511/P-40/45; 523/P-62/73; 768/P-65/88; 975/P- 78/97; 1005/P-26/31; 1146/P-67/90; 1393/P-65/72; 1627/P-43/47; 1805/P-48/51; 1839/P-37/40; 1906/P-45/47; 1926/P-20/22; 2001/P-50/51; 2141/P-52/55            

Total 2016   1115/1288 deci k2016=86,56%

2017 Ord.71/P-40/42; 102/P-52/54; 183/P-23/24; 195/P-25/25; 207/P-49/50; 217/P-29/30; 222/P-47/48; 250/P-49/50; 263/P-48/49; 275/P-38/38; 282/P-25/27; 297/P-43/44; 358/P-37/38; 441/P-40/42; 452/P-37/40; 473/P-40/40; 491/P-16/21; 508/P-41/43; 509/P-32/36; 516/P-26/26; 649/P-41+11copii/45+13co. (Incepînd de aici apar şi copiii, aprobaţi colateral) Ord.663/P-38+19co./42+20co.;  745/P-30+11co./30+11co.; 797/P-43+15co./43+15co.; 808/P-37+14co./41+14co.; 816/P-37+10co./41+10co.; 885/P-38+11co./38+11co.; 893/P-65+39co./68+39co.; 914/P-70+28co./77+28co.; 938/P-30+20co./30+20co.

Total 2017   1166+167co.=1333/1222+168copii=1390 deci k2017=95,9%

2018A Ord.18/P-73+21co./75+21co.; 21/P-53+17co./60+17co.; 78/P-40+28co./42+30co. ;

85/P-50+20co./55+20co.; 101/P-64+25co./68+26co.; 108/P- 52+23co./63+23co.;194/P-46+27co./54+29co.; 219/P-32+9co./37+9co.; 306/P-14+2co./16+2co.; 325/P-60+33co./63+35co.; 404/P-28+18co./35+23co.;

413/P-20+14co./27+21co.;     

Total 2018A   532+237=769/595+256copii=851 deci k2018A=90,36 %

Am semnalat că, de la ordinul  538/ P din 25.05.2018, datele au fost ascunse complet, listele publicate la art. 10 luînd un format criptic.

„O R D I N NR. 1612/P privind aprobarea redobândirii cetăţeniei române unui număr de 37 persoane Bucureşti 15.10.2018

ANEXA 1

LISTA persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate

1. (54748/2017).          2. (54777/2017).                      3.(35275/2017).                       4. (55656/2017).         

5. (35300/2017).          6. (35305/2017).                      7. (55680/2017).          8. (55726/2017).         

9. (54736/2017).          10. (54725/2017).                    11. (35202/2017).        12. (35207/2017).

13. (35266/2017).        14. (35272/2017).                    15. (35264/2017).        16. (35303/2017).       

17. (35254/2017). Copii minori: 1                              18. (35217/2017).        19. (35215/2017).       

20. (35212/2017).        21. (35212/2017).                    22. (35226/2017). Copii minori: 3  

23. (55109/2017).        24. (54771/2017).                    25. (35258/2017).        26. (55767/2017).

27. (35287/2017). Copii minori: 3                              28. (55138/2017).        29. (54719/2017).

30. (75445/2017).        31. (35261/2017). Copii minori: 2                              32. (54732/2017).       

33. (35252/2017). Copii minori: 3      34. (54965/2017). Copii minori: 1      35. (54965/2017).

ANEXA 2

LISTA persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România

1. (54320/2017).                      2. (71540/2017).

            Putem deduce ce ne interesează extrapolînd datele anterioare şi folosind faptul că evreii plecaţi din România după 1944 întră în categoria tratată pe baza art.10 , unde am arătat că reprezintă circa k=90% din cazuri (se impune efectuarea unui alt studiu, pentru înzestrarea cu paşapoarte europene, prin tele-implantarea de turci, ucrainieni, ruşi, găgăuzi, sîrbi, armeni, germani şi unguri – ajunşi prin America de Sud etc. – net – afaceri mult mai reduse numeric). Studiind deci toate listele aferente art. 10, am constatat următoarea situaţie a ordinelor ANPC:

2018B Ord.538/P-66+16 copii; 610/P-27+7co.; 771/P-43+16co.; 928/P-34+18co.; 1026/P-46+12co.; 1114/P-44+9co.; 1115/P-58+13co.; 1116/P-68+27co.; 1138/P-40+11co.; 1141/P-52+24co.; 1181/P-32+11co.; 1243/P-58+23co.; 1510/P- 72+29co.; 1612/P-37+13co.; 1817/P-53+18co.;  2017/P-63+30co.; 2078/P-57+33co.; 2173/P-49+25co.                    

Total 2018B (dupa mai)  899+335copii=1234           

            Din aceștia, aplicind coeficientul k=90% (suţinut de datele de mai sus, pentru anii precedenţi) putem considera ca e vorba de evrei plecaţi din România după 1944 circa  T2018b=1234*0.9=1.110 evrei

            Adăugînd pe cei 769 (T2018A) din prima parte  a anului ajungem la T2018=1.879 evrei

Procedînd analog, obţinem următoarea situaţie pentru 2019:

Ord.150/P-49+27copii; 430/P-80+33co.; 696/P-30+11co.; 875/P-40+19co.; 1326/P-34+11co.; 1439/P- 60+22co.; 1735/P-45+13co.; 1737/P-42+34co.; 1738/P-76+31co.; 1739/P-61+21co.; 1740/P-59+24co.; 1746/P-67+47co.; 1749/P-68+15co.; 1750/P-65+37co.; 1751/P-59+22co.; 1756/P-74+42co.; 1757/P-70+46co.; 1761/P-28+10co.; 1762/P-69+27co.; 1763/P-63+18co.; 1765/P-70+14co.; 1766/P-72+37co.; 1770/P-36+12co.; 1771/P-64+21co.; 1772/P-76+42co.; 1773/P-65+21co.; 1774/P-69+30co.; 1775/P-69+15co.; 1776/P-69+41co.; 1777/P-55+40co.; 1778/P-58+22co.; 1779/P-74+22co.; 1780/P-63+28co.; 1801/P-56+29co.; 2147/P-27+16co.; 2411/P -1; 2431/P-7

  Total 2019:   2077+900copii = 2977, din care, cu k=90%,circa 2679 sînt probabil evrei emigranţi.

            Avem deci debit maxim (de conjugat cu contextul politic). În continuare, robinetul reduce fluxul, cine ştie în ce scopuri (poate, în aşteptarea încetăţenirii în masă promisă de doamna Dăncilă?)

             Situaţia pentru 2020:

Ord. 88/P-114+62copii;193/P-25+9co.; 199/P-1; 286/P-1; 581/P-20+3co.; 626/P-19+9co.; 707/P-35+19co.; 735/P-1copil; 947/P-63+21co.; 1173/P-55+25co.; 1313/P-23+12co.; 1331/P-62+19co.; 1484/P-96+29co.; 1531/P-105+50co.; 1587/P-73+29co.; 1660/P-61+26co.; 1661/P-92+32co.; 1778/P-50+17co.; 1893/P-29+18co.; 1948/P-34+6co.; 2284/P-59+19co.; 2309/P-17+10co.

                        Total 2020: 1034+416 copii=1450 din care, cu k=90%,  1.305 evrei.

            Situaţia pentru 2021 (deci parţială, pînă în august):

Ord. 17/P-24+19copii; 26P-16+3co.; 139/P 35+22co.; 197P-1; 433/P-16+2co.; 444/P-1; 623/P-23+5co.; 699/P-25+14co.; 971/P-12+7co.; 1116/P-35+13co.; 1165/P-10+7co; 1223/P-3;1260/P- 31+16co.; 1281/P- 71+30co.      

Total 2021A: 303+138copii = 441   din care, cu k = 90%  – 396 evrei.

d. Sinteză și observaţii

            Adunînd estimările anuale făcute pe baza datelor accesate, vedem că probabil au „redobîndit” cetăţenia română, între 2004 si 2021, circa: 63+53+119+139+1021+2031+(1500*3)+803+1273+1039+1115+1333+1879+2679+1305+396=19748, deci în jur de 20.000 de evrei, plecaţi din România după 1944.

            Ceea ce nu pare mult (comparativ cu angajamentele doamnei Dăncilă…) şi poate fi pus, avînd în vedere explozia interesului de după 2007, pe seama unei bişniţe la vîrf cu paşapoarte europene, pusă la cale din afară sau dinăuntru, de către postcomuniştii care şi-au transformat feuda în colonie. Securiştii care le-au vîndut plecarea din lagăr… le vînd acum înapoi cetăţeniile.

            Dar poate că, o dată cu intrarea în UE, a devenit tentant nu numai paşaportul, ci refugierea efectivă/potenţială aici. Le prinde bine – celor nu se simt în siguranţă în Israel – un spaţiu de rezervă pentru o  eventuală retragere. Să nu uităm sinuozizatea inventivă a sionismului. O a doua „întoarcere acasă” (pentru ramura khazară) ar putea relansa – oricînd – proiectul Israel în România”. Şi piciorul pus acum, de la distanţă,  face posibilă o reluare a invaziei, prin înmulţirea miraculoasă a colonilor (explozie similară cu cea observabilă în vechile statistici). Nucleul poate fi mic, dacă prinde poziţii oligarhice. „Reconstituirile” i-au înzestrat pe re-musafiri cu putere, pornind de la averea „redobîndită”, administrată nestingherit, astfel încît să se poată reveni la frunctuoasa parazitare economică a băştinşilor, integraţi în reţeaua mondială de spoliere. Ţinînd însă cont de istoria noastră – mai veche – şi a Palestinei – mai nouă – o astfel de creştere spectaculoasă a unei minorităţi (care mai avea, în 1990 , cîteva mii de membri) este îngijorătoare . Dacă ne raportăm la recensămîntul din 2011, cînd au fost înregistraţi 3.500 dr evrei, rezultă o sporire de peste 500% în cîţiva ani ani… Nici o ţară normală nu ar face politică de implantare ascunsă a unei minorităţii etnice dovedit neasimilabile, care i-a adus şi îi poate aduce mari probleme. Mai ales în numele „dreptului la întoarcere” – care i-a costat atît pe palestinieni.

            Dacă nu era putred/ocult, procesul nu ar fi fost ferit de ochi publici, fiecare ţară suverană (ceea ce nu mai pare cazul nostru) putînd să-şi definească categoriile informaţionale de interes public, aşa cum, evident,  e cazul cînd e vorba de (re)colonizări.  Cum totul a fost făcut în numele reparării suferinţelor moldovenilor (numai despre asta s-a vorbit public!), s-ar putea crede că aceştia, delicaţi, nu suportă să le fie afişate cererile, ca să nu li se vadă numele/prenumele rusificate de-a lungul represivei stăpîniri muscăleşti….

            La ce e bună, de fapt, obturarea numelor? Nu numai ca să nu putem urmări cazurile  individuale , să nu putem „monitoriza” penetrarea unor duşmani ai românilor (ceea ve vom urmări în segmentele următoare). Nici numai ca să nu putem alcătui statistici – aşa cum m-am chinuit eu să compun (vezi mai sus), prin baleierea exhaustivă a informaţiilor personale. Ci ca să nu mai observăm/înţelegem nimic. Ne-informarea este şi dezinformare, şi sărăcire intelectuală. Oricine ar trebui să poată consulta aceste liste, extragînd din ele informaţii utile în abordarea unor aspecte care îl preocupă pe el, chiar dacă pentru alţii nu prezintă interes.

            Să spunem, de exemplu, că se întreabă cineva dacă nu i-a apucat cumva pe aceşti evrei redobînditori, după 2007, nu o nevoie practică, ci nostalgia pentru România, dorul de mediul în care au trăit, ei, părinţii sau bunicii lor. În această ipoteză,  apare însă ca foarte ciudat că Florianii au fost lăsaţi să otrăvească atmosfera înaintea acestei reveniri duioase. Ori intimidarea localnicilor e prioritară, ori interesele evreilor comunişti.

             Pentru a limpezi dilema, se pot găsi sugestii şi în simplul joc al numelor de pe aceste liste (raportate la cele din epoca dinaintea plecării).  

            Cele mai frecvente 100 dintre prenumele solicitanţilor cetăţeniei… nu au fost purtate niciodată de vreun evreu din România : Amir, Amit, Amnon, Anat, Assaff, Avira, Aviram, Aviva, Bar, Barak, Carmit, Chen, Dor, Doron, Dov, Dror, Efrat, Einat, Elad, Eliyahu, Eran, Eyal, Ido, Idoan, Igal, Ilan, Ilana, Inbar,  Iris, Itamar, Itay, Hanan, Gal, Gilad, Guy, Hen, Keren, Liat, Lior, Liora,  Lital. Mayan,  Menachem, Mor, Naama, Nadav, Nir, Niv, Nisim, Noa, Noam,  Nofar, Noga, Noy, Ofek, Ofir, Omer, Omri, Oren, Orit,  Orna, Osnat, Oz, Pnina, Ran, Revital, Reuven, Rinat, Ran, Ronit, Rotem, Roy, Shlomit, Sivan, Shany,  Sharon, Shoshana, Smadar, Tal, Tamar, Tom, Tomer, Tov, Tova, Uri, Yaron, Vered, Yael, Yaniv, Yasmin, Yehuda, Yehudith, Yoav, Yotam, Yuval, Zahava, Zeev, Zion, Zvi

            Înţelegem de ce s-a stins moda botezării” unor evrei cu: Alexandru,  Ana, Andrei, Aurel, Constantin, Corneliu, Dinu, Doru, Dumitru, Elena, George, Grigore, Horia, Ileana, Ilie, Ioana,  Ionel,  Mihail, Mircea, Nicolae, Petre, Radu, Rodica, Sandu,  Ştefan, Tudor, Vasile, Viorica etc (nu dau aici exemple) .

            Putem explica şi de ce nu s-a mai recurs nici la gama neutră  (de asimilare sau camuflaj), suta celor mai frecvente (la noi) fiind:  Adalbert, Adrian, Adolf, Albert, Aladar, Alfred, Ana, Anton, Arnold,  Athur, Bella, Benjamin, Bernard, Bertha, Bella, Betti, Bruno, Carol, Cecilia, Clara, Dan, Desideriu, Dora, Ecaterina, Eduard, Edmund, Elena, Eliza, Elly, Emil, Erich, Ernest, Erwin, Eugen, Eva, Frieda, Francisc, Friederich, Gabriel, Ghizela, Gustav, Hana, Harry, Herman, Heinrich, Hilda, Irina, Iulius, Jean, Jacques, Ladislau, Leon, Leopold, Lisa, Liuba,  Liviu, Louis, Luiza, Ludovic, Margareta, Maria, Marcel, Martin, Matilda, Max, Nora, Norbert, Michel, Mina, Natalia, Olga, Oscar,  Otto, Pavel, Paul(a),  Raul, Roza(lia),Robert,  Rudolf, Sabina, Sergiu, Sigfried, Sigmund, Silvia, Simion, Sofia, Sorin, Susana, Teodor, Tereza, Tiberiu, Tony, Toivie, Vera, Vladimir , Victor, Villy, Virgil, Zoltan, Wilhelm.

            Dar  ne întrebăm, cel puţin la nepoţii evreilor ce trăiesc acum între ei, şi… tînjesc după România (deci, după trecut…. ) cum de au ieşit aproape complet din uz cele mai curente 100 de prenume: Abraham, Aizic,  Arie, Aron, Avram, Baruch, Bercu, Blima,  Bruha, Chaia, Copel, Debora, Edith,  Elias, Estera, Etty, Feiga, Fani, Fişel,  Frima, Froim, Gherşin, Ghitla, Golda,  Haia, Haim, Hava, Hascal,  Herş, Hillel, Hună, Iacob, Iancu, Ida, Idel, Isac, Iţic, Ioina,  Iosif, Iosub, Isidor, Israel, Izu,  Kalman, Lazăr, Lea, Leib, Leizer,  Levi, Lupu, Maier, Malca, Marcu, Mauriciu, Meer, Mendel,  Mirel, Miriam, Moise, Moritz, Moses, Moscu, Nahman, Naftuli, Nathan, Nushim, Oisie, Osias, Pepi,  Perl, Perla, Pesa, Pincu, Rahmil, Raşela, Rebeca, Rifka, Riven,  Rona, Rubin, Ruhla, Ruth, Samuel, Samson, Samuel, Sarah, Saul, Seindla,  Solomon, Sulim, Sura, Şloim, Şmil, Ştrul, Şulim,  Tauba, Tipra, Tobias, Ţirla, Zalman,   ….

            Dar să spunem că ne lovim de o manifestare a fenomenului părăsirii prenumelor tradiţionale, care a atins generaţiile modernizate intensiv, inclusiv la noi ; cu circumstanţe speciale într-un loc în care se porneşte de la zero… în numele revenirii la origini, cu o populaţie strînsă din toată lumea.

            Cum să ne explicăm însă frecevenţa slabă a numelor de familie a evreilor din România pe aceste liste, din care cele mai populare 100 (cu variaţii) erau :  Abramovici, Abra(ha)m, Adler, Aizic(ovici), Aron(ovici), Avram(ovici), Averbuch, Bercovici, Berg(er/man), Bernstein, Blum(er/enfeld), Braun(stein), Calman(ovici), Ciobotaru, Cogan, Cohn, Cohen, Cojocaru, Croitoru, David(escu/ovici/sohn), Deutsch, Diamant, Edelstein, Elias, Faibiş, Farkas, Feld(man/stein), Finkelstein, Fisch(er/ler/man), Fogel, Fried(man), Fuchs, Gall, Gluck(man), Gold(man/ner), Goldberg(her), Golden(berg), Gold(en)stein, Grim(n)berg, Grun(berg/feld), Gropper, Gross(man), Gutt(man), Haim(ovici), Heller, Herman, Herş(covici), Hertz(anu), Hirsch, Horovitz, Iacob(ovici), Iancu/ovici, Isac/k, Iţicovici, Kahan(e/a), Katz, Kaufman, Klein, K(/C)ovacs(i), Lazar(ovici), Leib(ovici), Lerner, Levi(/y), Lupu,  Maier, Marcu/ovici, Me(/a)ndel, Mendel(sohn/ovici/ovitz),  Meir(ovici), Mihail(ovici), Moise(scu), Moscovici(/tz), Mozes, Nadler, Neumann, (H)Orenstein, Rabinovici(tz), Rapaport,  Reich(man), Roi(t)tman(n), Ros(/z)en(/m)(berg), Rosen(baum/feld/thal),  Ros(/z)en(t)(z)weig, Rubin(stein), Scha(e)cter, Schapira, Schneider, Schor,  Schwartz, Segal, Singher, Solomon, Steinberg, Stern(berg), Şmil(ovici), Wolf, Wein(berg(er)/traub), Weiss/z(man/n), Zilber(man), Zissu

            Înţelegem că o parte din nume s-au piedut prin căsătorie cu evrei veniţi din toată lumea, dar cum au dipărut urmaşii pe linie bărbătească? Ce i-a putut determina pe evreii din Romania să se dezbare de povara numelor lor o dată ajunşi în Israel (şi cum au făcut asta)?  Dreptul fiecaruia să-și adapteze numele la context sau să preia la căsătorie numele soţilor şi soţiilor? Dar noi cum să mai intuim, după ce au dispărut datele de stare civilă ale nepoţilor atraşi spre România de extinderile legilor reîncetăţenirii”, de la cine moştenesc cetăţenia abandonată valul de: acheri, adari, adori, adlari, agassi,  aharoni,  almogi, almori, aloni, am(/n)bari, amiri, amichai, amiţi, ambari,  amitouri, anavi, angeli, anisi,  antmani, antoniri, aradi,   arbeli, arbivi, arwasi, asaeli, as(/a)efi, asheri, ashouri,  aviadi, avidani, avido(a)ri,  avirami, avissari, aviazi,  avivi,  azieli,  asulini,  azoulai etc.etc – nume net majoritare printre pretendenţii la cetăţenie.

            Baleind listele de nume,  nu pare că ar fi vorba de o nostalgie pentru origini, la nişte nepoţi ce au probabil ceilalţi bunici… de cu totul alte provenienţe (dacă nu cumva e vorba de potlogării – pe care le putem suspecta, din moment ce operaţia e acoperită şi efectuată de administraţia postdecembristă)… Nu avem  de ce să credem că a izbucnit în Israel dragostea şi loialitatea faţă de românism.

            Vom vedea, în segmentele următoare, că avem serioase motive să prezumăm altceva.

– VA URMA-

NOTĂ. Ilustrația textului aparține redacției

Citiți și episoadele anterioare:

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (III)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (II)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (Introducere)

 3,879 total views,  2 views today