4. Despăgubiri pentru cei care au militat împotriva României

4.7. Drumul devine liber, anticorpii putând fi anihilați ca „antisemiți”?

Autor: IOAN ROȘCA

Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 112

Să privim în faţă punctul la care s-a ajuns:

Legea 173-2016 : „Articolul UNIC (1) Beneficiază de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, indiferent de domiciliul acestora, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile acestei ordonanţe” […].

Nu ne miră faptul că evreii din România se ocupă cu extrageri din bugetul nostru, pentru fraţii lor din Israel. Şi-au văzut întotdeauna prioritar de interesul lor comunitar, ce nu cunoaşte graniţe şi nu se sfieşte să combată (eficace) interesele româneşti, cînd le sunt potrivnice. Nu ne poate intriga nici reacţia (conivenţa) colaboraţioniştilor care au acaparat puterea în statul român, operînd în numele poporului „suveran” – pe care-l exploatează, amăgesc şi domesticesc. Am văzut că autorităţile de la Bucureşti au încercat să opună, un timp, o oarecare rezistenţă holocaustizării bugetului – probabil pentru că micşora porţia jefuibilă de banda locală şi pentru că nu se căzuse încă la înţelegere – în spatele cortinei. La un moment dat, mai cu binişorul, mai cu forţa, măfiuţa mioritică a fost integrată de oculta mondială.

O dată capturată clasa politică, pentru a duce lucrarea la capăt, trebuia împiedicată previzibila reacţie/rezistenţă a populaţei jefuite. Ca atare, au consolidat frontul combaterii „antisemitismului” (inaugurat prin OUG31/2002 – aprobat prin L. 107/2006 ), prin legile 217/2015 şi 157/2018. În ultima făcătură anticonstituţională, au preluat redefinirea „antisemitismului” de către IHRA, salutată de REALITATEA EVREIASCĂ – Nr. 474-475 (1274-1275) – 1 – 30 iunie 2016: „Combaterea antisemitismului – preocupare pe plan naţional şi internaţional Plenara IHRA de la Bucureşti a adoptat definiţia antisemitismului […]” unde printre exemplificări găsim: „Acuzarea cetăţenilor evrei din alte state de a fi mai loiali Israelului sau pretinselor priorităţi mondiale evreieşti, decât intereselor propriilor state”.

Te vei feri deci să denunţi FCER, ca oficină de devalizat românii în favoarea israelienilor, dacă crezi că poţi face puşcărie, pentru că slugoii din parlamentul „românesc” înfing în legi aberante ordonanţa IHRA. Şi nu poţi semnala nici că această intimidare indică o putere excesivă a evreilor în România, dacă te temi că oficianţii dogmei te-ar putea „antisemitiza” pentru că te joci cu: „mitul despre conspiraţia mondială a evreilor sau cel al controlului evreilor asupra presei, economiei, guvernului sau altor instituţii sociale”.

O capcană eficientă – din cîte putem constata. Laşii nu se lasă… de nărav. Se tace mai dihai ca în vremea „terorii comuniste”. În acest timp, propagandiştii de pe teren explică onctuos că legile Florian/Vexler nu au efect represiv, acţionînd doar asupra celor ce contestă amploarea holocaustului, sau care arată simpatie criminalilor de război… condamnaţi de „tribunalele” poporului cucerit de URSS.

Sub aceste auspicii, înţelegînd de ce nu mai îndrăzneşte nimeni să crîcnească, perturbînd corul „cîntării României supuse”, legile de pensionare special-filosemită se ameliorează în continuare, aşa cum consemnează minuţios REALITATEA EVREIASCĂ: Nr. 494-495– Mai 2017: „Cresc indemnizaţiile pentru persoanele persecutate etnic […]. Legea este primul proiect legislativ iniţiat de deputatul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Silviu Vexler […]. Conform noului act normativ, începând cu 1 iulie 2017, indemnizaţia lunară creşte de la 250 de lei la 400 de lei pentru fiecare an de deportare sau de detenţie […]. Deputatul F.C.E.R. şi-a exprimat recunoştinţa faţă de toate grupurile parlamentare (PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, PMP) pentru votul favorabil acordat […]. Silviu Vexler a menţionat în mod special susţinerea continuă acordată de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pentru promovarea acestei legi în Parlament. Remarcabil este că Proiectul de Lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi atât în Senat, cât şi în Camera Deputaţilor” […].

Ne mirăm mai puţin dacă ne amintim prin cine se dă comanda (nu ajung ambasadorii, trebuie şi trimişi speciali „ai americanilor”):

Nr. 510-511 – Februarie 2018: „[…] Thomas K. Yazdgerdi, trimis special al Departamentului de Stat al SUA pentru problemele Holocaustului, a efectuat un turneu în ţări est-europene, inclusiv România […]. Cele mai importante două aspecte abordate în acest context au fost restituirea bunurilor evreieşti – atât private, cât şi comunitare – şi cel al pensiilor [Atenţie , se ascunde faptul că nu de pensii normale e vorba – alea le sunt plătite din timpul comunismului] pentru supravieţuitorii care au plecat din România şi nu mai au cetăţenie română. [Şi nici chef să-şi supere protectorii, recurgînd la dubla cetăţenie…] […].

Cine mai poate spune nu? Astfel se ajunge la o umilire antologică, definitiv lămuritoare – dacă mai avea cineva vreun dubiu privind capturarea statului român:

LEGEA nr. 237 din 10 octombrie 2018: „(1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor reprezentând indemnizaţii acordate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 […] sume considerate a fi încasate necuvenit […]. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către beneficiari a sumelor reprezentând indemnizaţii acordate potrivit alin. (1), pentru care Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti sau casele judeţene de pensii ori alte instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum şi orice formă de recuperare a acestora. Articolul III(1) Sumele reprezentând indemnizaţii acordate […] recuperate de la beneficiari începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 1 martie 2019 se restituie […]. [Vă vine greu să credeţi/înţelegeţi? Da, statul român a fost pus să renunţe la a recupera sumele distribuite celor ce obţinuseră abuziv pensii de victimitate […]. Ba mai mult şi chiar fără precdent… se dau înapoi sumele distribuite nemeritat, care fuseseră recuperate!].

Explicaţii interesante: https://www.mediafax.ro/politic/camera-deputatilor- persoanele-persecutate-etnic-vor-pastra- unele-sume-incasate-necuvenit-17533514:

„[…] Este o doamnă care are, cred, 105 ani, dacă nu mă înşel, supravieţuitoare a Holocaustului, care a fost deportată la Auschwitz. Trăieşte, în prezent, în Cluj şi s-a trezit cu o decizie de impunere prin care practic i-a fost luată aproape jumătate din pensia pe care o primea, fără să aibă nici o vină. Proiectul şi amendamentele de astăzi vin să corecteze această situaţie”, a declarat deputatul evreilor, Silviu Vexler” [Să înţelegem că sumele ne-retrocedate erau despăgubiri necuvenite pentru trimiterea în lagărele din Germania de către ungurii ce au înşfăcat Ardealul de Nord? Sau că România plăteşte totuşi pensii pentru deportările ungureşti la Auschwitz/ Buchenwald, dar a renunţat la recuperarea altor plaţi necuvenite, care au ajuns la evrei?].

Nr. 530-531 – Ianuarie 2019: „Deputat Silviu Vexler: Supravieţuitorii Holocaustului vor primi înapoi sumele de bani pe care au fost obligaţi să le restituie către Casele de Pensii […]. Silviu Vexler a explicat că, în urma demersurilor sale, „aceste amendamente corectează o situaţie birocratică ce a cauzat suferinţă unor oameni deja încercaţi într-un mod de nedescris în cea mai întunecată perioadă a istoriei”. [Atît de întunecată, încît nici acum nu s-au luminat minţile celor ce dau înapoi bani necuveniţi] […].

Cum să te mai mire ţipătul de triumf, al celor protejaţi de orice critici?:

Nr. 534-535 – Martie 2019: „[…] Consiliul de Conducere al FCER-CM a luat notă, cu satisfacţie, de activitatea reprezentantului FCER-CM în Parlamentul României, dl. Silviu Vexler […]: – Legea pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, inclusiv în mediul virtual; – Legea prin care supravieţuitorii Holocaustului, beneficiari ai indemnizaţiilor acordate de către România, vor primi înapoi sumele pe care unii dintre ei au fost obligaţi să le returneze către Casele judeţene de Pensii sau Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti din cauza unor greşeli administrative din trecut (700 cazuri din ţară şi alte cazuri din afara ţării)” [Oare ce sume necuvenite au plecat afară !?]);

Nr. 548-549 – Noiembrie 2019: Lămuriri privind combinaţia operaţională între restituiri şi pensii speciale, găsim şi pe 26 Septembrie 2019) la: https://wjro.org.il .

„Din 2016, Fundatia Caritatea a furnizat victimelor din Israel aproape 50 milioane NIS pentru acest program, alimentate din restituirea proprietăţilor abuziv luate de la comunităţile evreieşti din România. Aceste fonduri vor ajuta supravieţuitori în nevoie ai Holocaustului ce trăiesc în Israel să trăiasca in demnitatea pe care o merită” [Cu preţul jefuirii sărăcimii române, care nu merită să trăiască în demnitate] spune Gideon Taylor, Seful Operaţiilor, WJRO și Ambasadoarea Colette Avital [Neobosita avitală…], Vicepreședinte al Fundației Caritatea într-o declaraţie comună […]. Anul acesta, plăţi de cîte 9,340 NIS [La rata de 1NIS- 1,38 lei, înseamnă 12.889 lei, adică peste 1.000 de lei pe lună] au fost date la 1.356 supravieţuitori de holocaust în nevoie. [Deh, nevoile cresc…]. Există un program în funcţie pentru supravieţuitorii Holocaustului românesc trăind în afara Israelului, numit Programul de Sprijin al Supravieţuitorilor români (RSRP) şi, de la lansarea lui în Decembrie 2018, $1.3 milioane s-au dus către circa 5,000 de persoane […]. WJRO, împreună cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Romania (FEDROM), negociază restituirea proprietăţilor confiscate evreilor în timpul Holocaustului şi erei Comuniste [Se joacă deci sfidător, la ambele capete: retrocedarea averilor expropriate, în paralel cu pensii speciale… pentru cei care au expropriat].

Servirea clientelei externe e ameliorată în continuare…

Ord.159/2019: „[…] În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate, dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se poate face şi cu documente oficiale emise de către organele competente din statul de reşedinţă. [După ce a dispărut condiţia de a avea „cetăţenia română”, apare acceptarea actelor doveditoare emise… de beneficiari, întru susţinerea pretenţiilor financiare împotriva României. Poate că asta se justifică şi prin faptul că ne-am livrat arhivele căpuşei?] […]

… spre satisfacţia agenţilor locali:

Nr. 546-547 – Octombrie 2019: „Interviul lunii cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer […]. Preşedintele României a ratificat public, printr-o ceremonie la Palatul Cotroceni, la care am participat, Legea prin care au fost majorate indemnizaţiile beneficiarilor Legii 189 […]”

… şi unii au de ce să fie tot mai mulţumiţi:

L. 185-17-10.2019:Articolul 9 Membrilor comisiei constituite în baza art. 7. li se acordă o indemnizaţie lunară de 150 lei […]” [Alţi bani sustraşi populimii păstorite… de fiii ei strecuraţi prin birouri. Indemnizaţia asta, plătită unor salariaţi ca să distribuie pensii speciale la evrei de aiurea, îmi aminteşte de bonusul platit salariaţilor din arhive care căutau documente necesare cererilor de retrocedare evreieşti […].

L. 248-23.10.2019: Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 350 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă…” [A se compara cu compensaţiile oferite prin Legea nr. 309/2002: „persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961: 2,53 lei pentru fiecare luna de stagiu militar”; un an de muncă obligatorie a evreilor, curăţind uneori zăpada în timpul războiului, face deci cît 11 de ani de muncă forţată a românilor – pe şantiere şi prin minele comuniste].

L.211-11.11.2019: „[…] Articolul 2(1). Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenţie […]” [Încă o sporire, astfel încît pensiile pentru evreii „ostracizaţi” prin 1940 au depăşit net pe cele ale foştilor membri CAP, sclavi spoliaţi în lagăre de muncă forţată, cîteva decenii]…

Victoriile sînt consemnate, fără timidităţi – probabil devenite inutile – în bilanţurile publicate în REALITATEA EVREIASCĂ: Nr. 548-549 – Noiembrie 2019: „[…] Silviu Vexler, deputatul minorităţii evreieşti, a prezentat în faţa membrilor Consiliului de Conducere raportul său de activitate, […] că, în urma celor două amendamente aduse Legii Salarizării, Secretariatul de Stat pentru Culte va acoperi salariul prim-rabinului şi, de asemenea, schema de personal a fost suplimentată cu două posturi de consilier, de asemenea bugetate […]. Un alt amendament intrat în vigoare prevede scutirea de la plata impozitului pentru un imobil, un autoturism sau un teren moştenit de la un părinte- supravieţuitor al Holocaustului […]”.

Nr. 548-549 (1348-1349) – 1 – 30 Noiembrie 2019: „[…]. Recent au intrat în vigoare amendamentele pe care deputatul Silviu Vexler le-a iniţiat şi care sunt cuprinse în Legea 185/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 848/2019. Modificările prevăd scutirea copiilor supravieţuitorilor Holocaustului din România de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii şi un autovehicul, în condiţiile în care acestea au aparţinut părinţilor şi le sunt transferate de către aceştia […]”.

Veştile bune sînt salutate cu entuziasm de „oficialii români”:

Nr. 552-553 – Ianuarie 2020: „De altfel, prezent de Hanuca la Templul Coral, preşedintele Klaus Iohannis a spus că în aceeaşi zi promulgase legea iniţiată de Silviu Vexler şi a declarat că „acest proiect, iniţiat de reprezentantul minorităţii evreieşti în Parlamentul României, este o măsură oportună, care se adaugă cadrului legislativ de condamnare a antisemitismului şi recentei legi de instituire a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România” […]. Iar Parlamentul României „a făcut un act de dreptate şi un gest de demnitate prin adoptarea proiectelor”, promulgarea acestor legi fiind caracterizată de deputat ca „un moment în care România de astăzi îşi cere iertare pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului pe teritoriul românesc”. [Şi unii care sperau că evreii care au fondat Israelul sînt recunoscători ţării în care părinţii lor au putut descălica şi prospera!…]. […].

Nr. 558-559 -Aprilie 2020: „Dialog online cu deputatul Silviu Vexler […]. Proiectele legislative realizate de deputatul Vexler au atins şi alte probleme sensibile […]. Silviu Vexler este preocupat de soarta tuturor supravieţuitorilor Holocaustului din România, nu numai de a celor care astăzi locuiesc în România […]”.

Nr. 570-571 -Octombrie 2020: „Silviu Vexler candidează pentru un nou mandat de deputat […]. În timpul celor patru ani de mandat, Silviu Vexler a făcut individual 12 propuneri legislative, dintre care 10 au fost aprobate şi sunt în vigoare şi a depus 20 de amendamente, marea majoritate a acestor iniţiative legislative referindu- se la situaţia supravieţuitorilor Holocaustului. [Şi cine crede că doar el a determinat aceste ne-legiuri?] […]. Deputatul etniei evreieşti a mai obţinut votarea unor legi privind două majorări ale indemnizaţiei pentru supravieţuitorii Holocaustului, de care beneficiază circa 80.000 de persoane, dintre care 10-12.000 de evrei din România şi din alte ţări , restul fiind romi sau alte minorităţi […]. Legea pentru declasificarea documentelor emise de autorităţi în perioada Holocaustului şi a comunismului, care va avea influenţe pozitive atât asupra activităţii de cercetare istorică, cât şi asupra recuperării unor despăgubiri pentru care nu puteau fi obţinute documentele necesare. [Ca să vezi pentru ce se deschid arhivele!]. Împreună cu Mihnea Constantinescu, Silviu Vexler a iniţiat o lege stipulând preluarea în domeniul penal a definiţiei antisemitismului date de IHRA. [Fără de care, jaful putea stîrni scandal]. La realizările lui Silviu Vexler trebuie adăugată şi Legea pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România. [Fără de care, se deturna istoria doar în sala de clasă. ] […]. Silviu Vexler îşi propune, între altele, modificarea sistemului existent în vederea întabulării proprietăţilor FCER şi ale comunităţilor locale [Artificiu prin care se vor acoperi situaţiile în care nu deţin legal respectivele suprafeţe], modificarea Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, introducerea cursului „Istoria evreilor şi a Holocaustului din România” în sistemul naţional de educaţie [De-a dreptul sfidător!], stabilirea cadrului necesar pentru avizarea produselor caşer” [Impresionat program… care ar trebui să declanşeze cercetarea penală din oficiu].

Nr. 584-585 (1384-1385) – 1 – 31 Mai 2021: „[…] Pe 29.04.2021 s-a desfăşurat prima sesiunecomună din acest an a Consiliului de Conducere şi a Adunării Generale ale FCER-CM […]. Silviu Vexler a mai spus că şi-a respectat promisiunea şi a demarat procedura parlamentară pentru completarea legislaţiei privindu-i pe supravieţuitorii Holocaustului, astfel încât şi urmaşii acestora să primească o indemnizaţie din partea statului român. Atunci când această completare va fi aprobată şi promulgată [Fapt de care nu se preface că s-ar mai putea îndoi], Comunităţile evreieşti vor fi anunţate pentru ca toţi cei în drept să poată beneficia de ea”.

Nr. 586-587 (1386-1387) – 1 – 30 Iunie 2021: „[…]. Cele două Camere ale Parlamentului României au aprobat textul legii care stipula acordarea unui sprijin financiar pentru copiii supravieţuitorilor Holocaustului şi ai celorlalte persoane persecutate din motive etnice în perioada Holocaustului, aşa cum a fost acesta înaintat Legislativului de către deputatul minorităţii evreieşti, Silviu Vexler […]. „Am fost onorat să promovez această Lege împreună cu prietenii şi colegii mei, domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ şi domnul Slavoliub Adnagi”, mai arată Silviu Vexler în postarea sa. O preţuire a noului text de lege a venit din partea ambasadorului Germaniei la Bucureşti, E.S. Cord Meier-Klodt. Acesta a declarat […]: Apreciez şi implicarea specială a deputatului minorităţii germane, Ovidiu Ganţ [Ghici de ce se zbat germanii pentru ca să ne fie storşi aceşti bani?] […].

Se mai face deci un pas care lărgeşte oricît cutia Pandorei; căci nu e vorba numai de urmaşii celor pensionaţi pînă acum, ci de moştenitorii tuturor evreilor care erau în România în 1940, orice restricţii privind categoria, probatoriul, cetăţenia, sau data limită a depunerii cererilor fiind de fapt eliminate:

L. 154-4.06.2021:[…]. Articolul 3^1: (1) Copilul celui decedat, dispărut [Cîţi dintre „dispăruţi” nu or fi decedat altă dată, sau din alte cauze?] sau exterminat în trenul morţii […], în timpul masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, în timpul deportării în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuinţa pe care o deţinea, în timp ce a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată [„în timpul” – nu înseamnă „din cauza”; vom avea de plătit şi victimele tifosului sau chiar ale bătrîneţei (mortalitatea nu e zero în vremurile normale); asta… în timp ce nimeni nu va plăti decesele romăneşti; oasele noastre nu contează pentru poporul român; el are alte priorităţi, nu-i aşa?], are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 175 lei. [Aşa se începe. Să vedeţi cum va creşte şi asta!].

(2) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de către copil. [Acoperind tacit aici o devastatoare repunere în termen…]. […].

(3) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) [Este şi cazul copiilor crescuţi în cartierul Primăverii sau celor născuţi în Israel, după ce persecutaţii nazismului, sătui să ne conducă nemilos spre comunism, au binevoit să ne lase în pace] are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de către copil. […]. De prevederile alin. (2)-(5) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanţe. [Şi astfel, numărul solicitanţilor poate creşte oricît. Dacă părintele s-a ruşinat, moştenitorul nu o va face…].

2. […] Articolul 5. Persoanele prevăzute la art. 1, 3 şi 3^1 vor beneficia de prevederile prezentei ordonanţe cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea şi de următoarele drepturi: [Repunerea perenă în termen este şi pentru gratuităţile conexe. Nu numai că românii vor plăti pensii tuturor urmaşilor evreilor din România, cu activiştii în frunte, dar aceştia – indiferent dacă se vor echipa sau nu cu cetăţenii româneşti, vor dispune, cînd vin în România, de uluitoare privilegii conexe. Şi peste toate, avem garanţiile legale că, dacă cineva se va uita urât la aceşti favorizaţi, va fi închis pentru „anstisemitism”…].

            Încîntarea benficiarilor creşte: 

Nr. 588-589 – 2021: „Informaţii privind persoanele care pot beneficia de Legea 154/2021 privind copiii persoanelor persecutate din motive etnice […]. Se precizează că drepturile respective se acordă şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022  […]. Lista documentelor necesare, inclusiv cererea tip, pot fi accesate la adresa […] cerere tip; […]. Decizia/Hotărârea privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat – copie; […]. În situaţia în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecuţie din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente […]”.

            Socotiţi cîţi vor obţine astfel de dovezi; înmulţiţi cu pensia pentru fiecare din aceşti urmaşi; şi veţi vedea că românii nu vor mai putea scăpa de datoriile pe care statul le va face pentru a plăti acest bir, stabilit de… palamentarii ce reprezintă interesele populaţiei din România. Ne pot/vor fagocita sute de mii de „nevoiaşi” de aiurea… Dar lovitura mortală dată populaţiei de trădătorii de azi trebuie administrată beneficiarilor de o administraţie de mîine (fiind greu de crezut că aceste legi vor fi anulate, dacă nu se produce o miraculoasă eliberare).

            Voiam să închei , semnalînd tergiversarea:

Nr. 598-599  – Ianuarie 2022: „A fost prorogată acordarea indemnizaţiilor pentru urmaşii persoanelor persecutate etnic Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, la paragraful XL se prevede că se prorogă până la 1 ianuarie 2023 acordarea indemnizaţiilor cuvenite prin lege urmaşilor persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 […].

            Numai că… iată ultima ştire (3 mai 2022):

            „România va plăti 745 de dolari pe lună pentru 15.000 de supravieţuitori ai Holocaustului pentru tot restul vieţii, în urma unui acord între guvernele israelian şi român, care urmează să fie semnat în următoarele zile. În jur de 15.000 de persoane vor beneficia de aceşti bani, conform estimărilor oficiale, transmite Inpolitics. Acordul va face, potrivit ediţiei de ieri a cotidianului Haaretz, ca România să recunoască documentele israeliene furnizate de Autoritatea pentru Drepturile Supravieţuitorilor Holocaustului din Ministerul Egalităţii Sociale, care atestă că un supravieţuitor a fost în România în timpul războiului […]. Aceşti supravieţuitori, care sunt sau au fost cetăţeni români, vor fi acum eligibili pentru plăţi de la guvernul român, pe lângă plăţile pe care le primesc din Israel şi alte ţări, precum Germania. Acordul se va aplica şi celor peste 1.200 de supravieţuitori din Bucureşti care au emigrat în Israel după 1 octombrie 1953 şi care până acum erau eligibili doar pentru o bursă anuală. Acordul nu include supravieţuitorii Ghetoului de la Bucureşti, deoarece acesta a fost recunoscut în noiembrie anul trecut ca „ghetou deschis de către Germania […].

            Nu vom şti niciodată cu ce s-au ales „reprezentanţii” României din această mega-inginerie financiară. Secretizarea informaţiilor (către plebe) face să nu putem urmări/evalua rezultatul manevrelor (iar facilităţile/privilegiile aferente acordate, nu prea lasă urme). Presupun că se va găsi o cale ca nici măcar Curtea de conturi să nu poată vedea cît de tare se încarcă bugetul prin  legea sinucigaşă. Nici parlamentarii nu vor putea (dacă vor vrea, dar mă îndoiesc că riscă) să afle la cîţi ne-cetăţeni/ ne-rezidenţi români se trimit banii – tribut plătit fără să fi pierdut un razboi recent. Poate că măcar aşa va scădea valul de încetăţeniri abuzive (vezi segmentul 1) – devenite nenecesare parazitării…?

            Întrega afacere este putredă – nu există temeiuri valide pentru astfel de plăţi şi românii nu au fost consultaţi dacă vor să fie făcute din buzunarele lor. Dar chiar dacă am trece peste asta, ocupîndu-ne numai de categoria evreilor persecutaţi ca ilegalişti comunişti (agenţi sovietici), care au realizat după 1944 crima premeditată anterior, faptul recompensării celor pe care nu i-am putut pedepsi pentru participarea la crimele comunismului este atît de grav, încît ar trebui ca autoritățile să facă analiza eventualelor contribuții la instalarea comunismului, dosar de dosar – de pensie specială sau de încetăţenire – ambele trebuind anulate imediat ce se dă peste dovada vinovăţiei faţă de poporul roman. 

            Treaba românilor dacă se lasă încălecaţi/jefuiţi aşa. Pe mine, ca purtător de cuvînt al Comitetului Pentru Reprezentarea Victimelor Comunismului (CRVC), mă interesează faptul că evreimea florian-vexleriană a reuşit să restabilească pensiile ilegaliştilor, ba chiar să le extindă la copiii lor… Și asta în acelaşi timp cu restituirea averilor capitaliştilor răsturnaţi de ei după 1944. Înainte de a trata retrocedarea (în segmentul 5) vom urmări, în capitolul următor, răsplătirea ilegaliştilor şi activiştilor „persecutaţi”.

VA URMA

Citiți și episoadele anterioare:

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (X)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IX)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (V)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (III)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (II)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (Introducere)

 2,278 total views,  4 views today