Autor: IOAN ROȘCA

Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 109

4. Despăgubiri pentru cei care au militat împotriva României

4.4 Germania recunoaște vinovățiile aliaților ei și le plătește acont

Să vedem cum s-a extins mareea despăgubirilor plătite de Germania evreilor, în contul „eliberaţilor” din Europa de Est, inclusiv România. Prostimea goimă s-a simţit uşurată crezînd că astfel scapă de mulgerea directă (tratată în capitolul următor). Puţini înţeleg cum merge civilizaţia emancipată, sub pulpana NATO. Nu s-au prins nici că avansul plătit de Germania a fost achitat parţial către FDGR (ca urmaş al Grupului Etnic German) şi nu vor înţelege de ce trebuie desfiinţată Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) – care ar fi trebuit să judece dosarul Sibiu/Iohannis. Interesele sînt mai sus decît răzbate privirea. Şi se face ce trebuie ca operaţiile să nu fie urmărite pe longitudine.

            A existat o perioadă tranzitorie, de tatonări şi pregătiri, cu plăţi care vizau reglaje ulterioare, manevre de care populimea nu avea habar:  http://www.claimscon.org

    „La cererea guvernului izraelia, Claims Conference a oferit asistenţă tehnică pentru distribuirea pensiilor  către supravieţuitorii Holocaustului din Israel. Pensiile vot fi stabilite de guvernul israelian conform deciziilor recente. […].Urmează o traducere a declaraţiei făcute de biroul primului ministru  Izraelian la 9 Ianuarie 2008: „Guvernul se îndreaptă repede către transferul pensiilor către supravieţuitorii lagărelor și ghettourilor ce nu primesc pensii lunare din alte surse. Grupul celor mai nevoiaşi va primi o primă plată în 2 săptămîni […]. Trebuie subliniat că aranjamentul privind cine va plăti pensiile către grupul general al supravieţuitorilor  nu a fost încă finalizat […]. Soluţiile s-au găsit. S-a ajuns unde trebuia. Vom plăti noi, după ce au achitat nemţii un avans. Să urmărim prestaţia Germaniei, reflectată în REALITATEA EVREIASCĂ: 

Nr. 334-335-februarie 2010:În lume mai trăiesc 517.000 de supravieţuitori ai Holocaustului. „Dintre aceştia, jumătate se situează sub pragul sărăciei [Ambele jumătăţi trebuie întreţinute din spaţii… unde pragul sărăciei e mai jos], se arată într-un articol publicat în cotidianul german „Süddeutsche Zeitung. Publicaţia îl citează pe reprezentantul german al „Jewish Claims Conference, Georg Heuberger, care a arătat că 74.000 din această categorie trăiesc în Israel iar restul în fosta Uniune Sovietică – aproximativ 90.000 – şi în ţări est-europene”.

Nr. 366-367- iulie 2011: „Germania a acceptat să ofere aproximativ 2.000 de dolari de persoană, plătibili o singură dată, unor supravieţuitori ai Holocaustului care au rămas în ţări din Europa de est, foste state ale blocului sovietic, la ora actuală membre ale Uniunii Europene, a informat Claims Conference […]. Până acum, astfel de sume au fost obţinute doar de cei care au emigrat din aceste ţări în Vest […]”.

Nr. 368-369- septembrie 2011: „[…] Vor beneficia de această compensaţie cei care au suferit persecuţii în timpul războiului, de la portul obligatoriu al stelei galbene, până la interdicţii de circulaţie, interdicţia de a-şi părăsi casele sau un anumit loc, persoane care nu primesc compensaţii lunare şi care nu au primit în trecut alte compensaţii de la organizaţia noastră […] . [Practic, rămîne vreun evreu care să nu primească bani? Sau toţi urmaşii celor ce au intrat/trăit/prosperat în România, înainte de a funda Israelul, sînt declaraţi victime ale Germaniei şi aliaţilor ei?].

„[…] Programele de compensare pentru Europa de Est sunt încă întârziate, pentru că a existat acea Cortină de Fier. [Atenţie!! Qui prodest?].

[…] Asistenţa nu este acordată conform persecuţiilor îndurate, ci conform stării de sănătate a respectivelor persoane, inclusiv a stării de sănătate mentală din momentul de faţă. [Spus pe şleau: jefuita noastră sărăcime poate să crape – în boală şi mizerie].

Nr. 374-375 – decembrie 2011:

-„Sprijin complex de la F.C.E.R. pentru evreii din ţară […],  o realitate concretă, dacă ne gândim că în 2011, numărul beneficiarilor de ajutor gospodăresc a crescut la 780 de persoane, faţă de 370 anul trecut, ceea ce, împreună cu diversificarea serviciilor, a făcut ca numărul de ore de ajutor gospodăresc prestate de D.A.S.M. să se ridice la 179.000 în 2011, faţă de 52.000 în 2010. Şi ajutorul acordat sub forma unor pachete cu produse pentru curăţenie şi igienă, dar şi decontarea călătoriilor cu taxiul pentru persoanele venite să îşi rezolve diverse probleme medicale, schimbarea unor aparate electrotehnice casnice de uz îndelungat, precum şi acordarea unor pachete în valoare de 1.000 de lei pentru ajutor în timpul iernii […]. De exemplu, a fost iniţiat „Midreşet Ruth – Curs de instruire în iudaism şi practica religioasă pentru Gyur, menit să sprijine persoanele care intenţionează pe viitor să realizeze convertirea la religia mozaică” [Şi pentru aşa ceva trebuie să plătească urmaşii foştilor aliaţi ai lui Hitler, după ce deschid germanii pîrtia?]”.

-„Claims Conference negociază pensii pentru încă 16.000 de supravieţuitori […]. Începând cu 1 ianuarie 2012, criteriul referitor la perioada minimă în care supravieţuitorii au trăit în aceste condiţii va fi redus la 12 luni [A se vedea mai jos amplificarea reducerii]. Fondul Articolul 2 face plăţi lunare în valoare de €300 şi Fondul pentru Europa Centrală şi de Est face plăţi lunare în valoare  de €260 către anumiţi supravieţuitori ai Holocaustului care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, incluzând şi alţi factori decât istoricul persecuţiilor. Mai mult, începând din 1 ianuarie 2012, acei supravieţuitori care au 75 de ani sau mai mult şi care au stat într-un ghetou între trei şi 12 luni, vor avea dreptul la o pensie lunară specială de €240, dacă locuiesc în Occident, şi €200 dacă locuiesc în ţările fostului bloc sovietic […]. Împreună, Fondul Articolul 2 şi Fondul pentru Europa Centrală şi de Est au plătit pensii către mai mult de 109.000 de  supravieţuitori ai Holocaustului, începând din 1995 […].

Nr. 388-389- iulie 2012: „Într-o decizie, considerată istorică de reprezentanţii Claims Conference, Germania a acceptat să ofere încă 300 de milioane de dolari despăgubiri pentru supravieţuitorii Holocaustului. Cea mai mare parte a acestor fonduri va reveni evreilor din fosta Uniune Sovietică […]”.

Nr. 408-409- iunie 2013: […] În următorii patru ani, Germania va transfera către Claims Conference un milliard de dolari pentru îngrijirea supravieţuitorilor Holocaustului, informează cotidianul „Haaretz.

Nr. 410-411- iulie 2013: „[…] Guvernul premierului Viktor Orban a ajuns la un acord cu Claims Conference cu privire la reluarea plăţii despăgubirilor pentru supravieţuitorii unguri ai Holocaustului care trăiesc în străinătate […]. Ministerul ungar al Administraţiei şi Justiţiei a declarat anul trecut că, pe baza unui raport al Claims, nu pot fi identificate persoanele care au dreptul la despăgubiri. Organizaţiile evreieşti din Ungaria au susţinut însă că era o simplă problemă de identificare, nu de dispariţie a fondurilor, deoarece unii destinatari care au emigrat în Israel şi-au schimbat numele. [Ce rost are identificarea? Plăţile sînt en gros, merg global spre comunitatea veşnic suferindă].

Nr. 446-447 – martie 2015: „[…] Din 2002, în Republica Federală Germania există o lege conform căreia cei care au desfăşurat în timpul regimului naţional-socialist din Germania, în perioada 1933-1945, o activitate de muncă într-un ghetou, sunt îndreptăţiţi, în anumite condiţii, la o pensie, aşa-numită „pensie de ghetou. Această lege a suferit modificări în 2014, astfel încât acum sunt luate în calcul şi ghetouri amplasate „în zona de influenţă naţional-socialistă, ca de pildă cele de pe teritoriul naţional al României din acea perioadă […]. În principiu, de această pensie beneficiază:

• pe de o parte, persoanele care au muncit în ghetou şi care, datorită vârstei lor actuale, pot beneficia de o pensie de vechime regulamentară,

• precum şi urmaşii unei astfel de persoane (văduve/văduvi) care, urmare a muncii prestate de soţul/soţia defunctă într-un ghetou, pot fi îndreptăţiţi la o pensie de urmaş. [Evident că românii care au fost puşi la muncă „patriotică” sau „voluntară” în timpul razboiului sau a comunismului nu vor primi nimic de la nimeni. Numai evreii folosiţi la munci în loc să meargă pe front, sau care au mituit funcţionarii ca să stea acasă au drept la aceste „pensii” ]”.

 „Vizita delegaţiei Claims Conference la Bucureşti […]. În zilele de 23 şi 24 februarie, reprezentanţii World Jewish Restitution Organization, alături de fostul ambasador al SUA în România, E.S. Alfred Moses, şi ambasador Colette Avital, s-au întâlnit cu reprezentanţi la vârf ai administraţiei româneşti de stat, discuţiile referindu-se la restituirile bunurilor evreieşti confiscate […]”.

Să vedem şi efectele campaniilor interne FCER, combinate cu manevrele externe, prin Claims Conference:

Nr. 476-477 – iulie – august 2016: „Numărul evreilor s-a diminuat, astfel încât, potrivit Recensământului din 2011, a ajuns la 3.153 persoane (3.519 de religie mozaică), faţă de 6.057 la Recensământul din 2002, rezultând practic, potrivit acestor date, o reducere la jumătate a populaţiei evreieşti din România […]. Resursele umane de care a dispus F.C.E.R.-C.M. în aceşti ani au crescut ca număr total, de la 834 persoane în 2010 la 1.107 persoane în 2016, în special ca urmare a introducerii unor servicii noi pentru populaţia evreiască vârstnică, din resursele puse la dispoziţie de Claims Conference […]. În ciuda diminuării populaţiei evreieşti din România, numărul de asistaţi („nazi victims) a crescut de la 1.117 (2010) la 1.148 (2016), valoarea serviciilor acordate crescând de la 378 mii USD (2010) la 1.041 mii USD (la sfârşitul anului 2015). Numărul de persoane care beneficiază de îngrijire la domiciliu a crescut de la 361 (2010) la 898 (2015). La nursing, creşterea a fost de la 13 beneficiari, respectiv 9,7 mii ore (2010) la 852 beneficiari şi 387 mii ore (2015). Numărul angajaţilor proprii ai F.C.E.R.-C.M. pentru aceste servicii a crescut de la 68 (2010) la 352 (2015), ajungând la 393 în prezent. Mai mult, de la 8 comunităţi în care se acorda îngrjire la domiciliu/nursing în anul 2010, s-a ajuns la 35 comunităţi şi alte 10 localităţi”.

Nr. 482-483- noiembrie 2016:[…] Comitetul Financiar al Knesset-ului a aprobat alocarea unui supliment de 8,85 milioane de dolari la plata asistenţei sociale a supravieţuitorilor Holocaustului şi a veteranilor care, de-a lungul celui de-al doilea război mondial, au luptat împotriva naziştilor şi trăiesc în prezent în Israel […] Între timp, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord caută să îi ajute pe supravieţuitorii Holocaustului care trăiesc aici, după ce au suferit din cauza naziştilor ori s-au refugiat din calea lor. Prin intermediul Fundaţiei „Six Point (SPF), organizaţie care a furnizat acestor supravieţuitori un ajutor financiar în total de 1,4 milioane de lire […]. Începând cu 2012, Fundaţia „Six Point a obţinut mai mult de 1.000 de subvenţii pentru victimele Holocaustului […]”.

Nr. 488-489 – februarie 2017:  „La importanta reuniune de la Bucureşti a Fundaţiei, Adunarea Generală din 1-2 februarie a.c., au participat conducerile W.J.R.O. şi F.C.E.R. […]. Potrivit Statutului, a fost votată noua componenţă a Comitetului Director al Fundaţiei „Caritatea”, pe baza nominalizărilor făcute de preşedintele delegaţiei W.J.R.O., Colette Avital, şi de vicepreşedintele şi preşedintele de onoare al Fundaţiei „Caritatea, dr. Aurel Vainer […]. Sumele alocate pentru F.C.E.R. vor fi folosite pentru acordarea în bune condiţii a asistenţei sociale, asigurarea vieţii religioase şi a educaţiei iudaice,  prezervării patrimoniului iudaic […]”.

Nr. 502-503– Octombrie 2017:  „[…] Persoanele care au suferit persecuţii în timpul Holocaustului în oraşele Iaşi şi Tecuci şi care acum au domiciliul într-un alt stat sunt rugate să se adreseze la tel. 009723.519.44.00 (Israel) […]”.

Nr. 512-513- Martie 2018: „[…] Claims Conference a negociat liberalizările cu Guvernul german […].

– Supravieţuitorii de origine evreiască ai Holocaustului, care au fost persecutaţi la Iaşi, România, timp de cel puţin trei luni în perioada august 1941 – august 1944, pot fi eligibili pentru o pensie lunară.

– Supravieţuitorii de origine evreiască ai Holocaustului, care au trăit ascunşi timp de cel puţin patru luni, în condiţii inumane, fără acces la lumea exterioară sau care au trăit sub o identitate falsă timp de cel puţin patru luni pe teritoriul ocupat de nazişti şi/sau în statele-satelit naziste [Cei mai ascunşi au trăit probabil ilegaliştii comunişti, sau amicii URSS. Ei au cunoscut poate, un timp, mizeria în care trăia sărăcimea română], pot fi eligibili pentru o pensie lunară [Folosirea conceptului/mecanismului „pensie” – e o parte din şmecherie] conform articolului 2 sau Fondului European Central sau de Est […]. Solicitanţii care erau în stadiul de făt [Şi, de ce nu, şi în stadiul de intenţie (copii potenţiali, neconcepuţi, din cauza terorizării de către aliaţii Germaniei), suferinţele avînd efecte şi după 1944…] atunci când mamele acestora au fost supuse persecuţiei descrise mai sus trebuie să aplice, de asemenea […]”.

Nr. 520-521 – Iulie – August 2018: „Preşedintele Claims Conference, Julius Berman, a anunţat, într-un comunicat postat pe site-ul organizaţiei, că o nouă rundă de negocieri cu Guvernul Germaniei s-a încheiat cu alocarea unei sume suplimentare de 75 de milioane de euro pentru anul viitor […]. Roman Kent a spus că o săptămână petrecută la Auschwitz „dura câ t o eternitate” şi s-a întrebat, retoric, „câte eternităţi poate un om să aibă într-o viaţă”. [Cîte pot fi plătite… etern- căci suferinţele se amplifică cu rata dobînzii şi se transmit şi strănepoţilor, peste decenii şi secole…].

Nr. 530-531 – 1 Ianuarie 2019: […] Germania a acceptat să ofere compensaţii copiilor evrei din Germania, Austria, Cehoslovacia, Olanda şi Polonia, care s-au refugiat în Anglia în perioada de dinaintea  zbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial […]. Guvernul britanic a acceptat să primească copii sub 17 ani. În această acţiune au fost salvaţi peste 10.000 de copii şi adolescenţi, mulţi dintre ei văzându-şi părinţii pentru ultima dată la gara unde s-au îmbarcat […]. Se pare că astăzi mai sunt în viaţă aproximativ 1.000 dintre ei”.

Nr. 542-543 – Iulie – August 2019:[Cuceririle continuă în toate direcţiile] „Căile Ferate Olandeze vor plăti despăgubiri victimelor Holocaustului […]. Deşi Olanda îşi declarase neutralitatea, germanii au invadat ţara în 1940. Ei au închiriat trenuri de la Compania de Căi Ferate olandeze şi, până în 1943, aproape toţi evreii (107.000 din 140.000) au fost deportaţi […]. Se pare că mai trăiesc 500 de supravieţuitori şi mai multe mii de descendenţi, rude ale celor deportaţi care au murit fie în lagăre, fie mai târziu, după ce au fost eliberaţi [Se adună atîţia supravieţuitori de despăgubit/pensionat încît, dacă nu ar fi interzis, te-ai putea întreba dacă asta nu surpă miticul 6 milioane]. Suma despăgubirii se va ridica la 15.000 de euro pentru supravieţuitorii Holocaustului şi între 5.000 şi 7.500 de euro pentru copiii născuţi „înainte, în timpul sau după război, precum şi pentru persoanele care şi-au pierdut soţii/soţiile, a declarat un purtător de cuvânt al NS. (E.G.) […]”.

    Iată deci că guvernul israelian a găsit sursele finanţării programelor sale de asistenţă socială. 

https://www.jpost.com/israel-news.

„Organizaţia Mondială a Restituirii spre Evrei (WJRO) [Vezi ce macină această moară la:  https://wjro.org.il/latestcoverage/] a anunţat că aproape 6 milioane NIS vor merge în spirjinul a 2.500 supravieţuitori în nevoie ai Holocaustului Românesc. Fundația Caritatea [Ce nume frumos pentru un rol dubios…] din România furnizează fonduri printr-un program administrat de Conferinţa Revendicarilor Materiale Evreieşti Împotriva  Germaniei (Claims Conference)”.

    Să continuăm urmărirea firului în REALITATEA EVREIASCĂ:

Nr. 544-545 – Septembrie 2019: „Interviu cu dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.[…] Identificarea supravieţuitorilor Holocaustului care au făcut muncă forţată din Iaşi, Botoşani, Tg.Mureş, Galaţi, Focşani, Tecuci, Roman, Piatra Neamţ, Bârlad, Vaslui, Alba Iulia, Constanţa, Tg. Neamţ, Hârlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Ştefăneşti, Craiova, Paşcani, Bacău, oraşe recunoscute de guvernul german drept ghetouri deschise[Şi care oraş al nostru, cucerit de evrei între 1840 şi 1940, nu era ghetou?].

Nr. 548-549 – Noiembrie 2019: „În vara anului 2019 s-a ajuns la un acord cu Guvernul german ce dă dreptul la pensie lunară evreilor care au fost, în timpul războiului, în următoarele localităţi, recunoscute ca foste ghetouri deschise: „[…] De asemenea, din ianuarie 2020, soţia/soţul în viaţă al unei persoane decedate ce beneficia de pensie […]. În plus, recunoaşterea acestor localităţi drept ghetouri deschise oferă posibilitatea de a primi pensie socială din Germania. Eligibil este orice supravieţuitor al Holocaustului, care era într-una din aceste localităţi (sau în localităţi recunoscute ca ghetouri în trecut) şi care a prestat o muncă voluntară şi remunerată (indiferent de natura muncii şi de natura şi volumul remuneraţiei (bani, alimente) dar şi soţul/soţia în viaţă a celui ce a fost supravieţuitor şi a decedat (dar după data de 27.06.2002) şi chiar şi moştenitorii (cu respectarea condiţiei ca decesul să fie după 27.06.2002)”.

În plus, recunoaşterea acestor localităţi drept ghetouri deschise oferă posibilitatea de a primi pensie socială din Germania. Eligibil este orice supravieţuitor al Holocaustului care era într-una din aceste localităţi (sau în localităţi recunoscute ca ghetouri în trecut) şi care a prestat o muncă voluntară şi remunerată (indiferent de natura muncii şi de natura şi volumul remuneraţiei (bani, alimente) dar şi soţul/soţia în viaţă a celui ce a fost supravieţuitor şi a decedat (dar după data de 27.06.2002) şi chiar şi moştenitorii (cu respectarea condiţiei ca decesul să fie după 27.06.2002)”.

Nr. 558-559 – Aprilie 2020: „Următorii supravieţuitori evrei ai Holocaustului, care au fost persecutaţi in ghetourile deschise menţionate mai jos, pentru o perioada de cel puţin 3 luni [Se va ajunge la pensii viagere transmise la urmaşi… pentru munci/suferinţe de cîteva zile?], pot fi eligibili pentru o pensie lunară  din partea fondului CEE.

• În România, supravieţuitorii persecutaţi în Botoşani, Galaţi, Focşani, Tecuci, Roman, Piatra Neamţ, Bârlad, Vaslui, Alba Iulia, Constanţa,Tărgu Neamţ, Hărlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Stefăneşti, Craiova, Paşcani sau Bacău între August 1941 şi August 1944 […].

Notă: De asemenea, evreii victime ale persecuţiei naziste din aceste ghetouri deschise din România, Bulgaria şi Olanda pot fi eligibili la pensie din partea ZRGB (pensie pentru ghetou). Această pensie nu este administrată de Claims Conference. [Multe ţevi aductoare a instalat această industrie extractivă!]

Solicitanţii care erau fetuşi [După o concepere prezumabil stînjenită de nazişti…] în timpul în care mama lor a suferit persecuţia descrisă, pot fi şi ei eligibili”.

Nr. 572-573 – Noiembrie 2020: „[…] Germania s-a angajat să aloce un fond suplimentar de 662 milioane de dolari pentru a ajuta supravieţuitorii Holocaustului afectaţi de pandemia de coronavirus [Lungă a fost mîna criminală a antisemiţilor….]. Banii vor fi furnizaţi în două tranşe în următorii doi ani pentru un număr de aproximativ 240.000 de supravieţuitori din întreaga lume, mai ales din Israel, SUA, Europa Occidentală şi state din fosta Uniune Sovietică. Câte 1.400 de dolari vor fi oferiţi evreilor care nu primesc nici un fel de sprijin financiar din partea Germaniei, consideraţi victime ale nazismului […]. De la Biroul Claims Conference din Israel a sosit următoarea informaţie: „În urma recentelor negocieri cu guvernul german s-a reuşit includerea următoarelor localităţi pe lista ghetourilor deschise: Dorohoi, Suceava, Fălticeni, Buhuşi, Huşi, Brăila, Turda, Arad, Timişoara, Lugoj, Deva, Sibiu, Braşov, Ploieşti, Ilia, Călăraşi, Podu Iloaiei şi Târgu Frumos. [Oriunde s-au aflat, deci, evreii noştri au suferit, au suferit, au suferit… cu urmări vizibile şi azi. Şi speculanţii/capitaliştii ce nu ne-au mai putut parazita/exploata… şi comuniştii ce i-au lovit pe capitalişti revoluţionar, pentru a ne expune genocidului… înainte de a o şterge ]. De asemenea, pentru orice supravieţuitor ce nu se încadrează pentru o pensie lunară, s-a aprobat acordarea unei sume de 2.800 de USD, în două tranşe, în anii 2021-2022 [Numai pentru că sînt evrei! Discriminare despre care însă nu e voie de precizat că este etnică…].

Orice persoană în viaţă, persecutată în localităţile menţionate cel puţin trei luni (şi perioada ca fetus se ia în calcul) are dreptul la a primi pensie prin intermediul Claims Conference;

– Orice persoană în viaţă, persecutată în aceste localităţi cel puţin o zi (chiar şi ca fetus) şi s-a născut după data de 1.01.1928  are dreptul la a primi o plată de 2.500 de Euro prin intermediul Claims Conference. [Cei ce au mers, măcar o zi, prin ţară, pe la rudele capturate în ghettourile deschise…; sau cei persecutaţi trei zile – scăpaţi din trenurile morţii – etc].

Nr. 592-593 – Octombrie 2021: „CLAIMS CONFERENCE a negociat cu Germania o nouă tranşă de pensii pentru supravieţuitorii Holocaustului. Aproximativ 6.500 de evrei supravieţuitori ai Holocaustului, care  au trăit în asediul asupra Leningradului, în ascunzători din Franţa sau au îndurat persecuţiile din România vor primi, pentru prima oară, pensii […]. Valoarea pensiilor va fi de 375 de euro (443 USD) lunar,  dacă se încadrează într-unul dintre aceste criterii regionale de persecuţii dure din timpul perioadei naziste:

1. S-au aflat timp de cel puţin trei luni în asediul Leningradului SAU

2. Au trăit, între 1 aprilie 1941 – 31 august 1944, cel puţin trei luni în interiorul graniţelor României […] sub ocupaţia puterilor Axei SAU

3. Au trăit cel puţin trei luni ascunşi în Franţa, chiar dacă au putut ieşi în exterior […]. Delegaţia Claims Conference, care negociază cu Germania aceste extinderi, este alcătuită din negociatorul şef Stuart Eizenstat, copreşedintele, regretatul Roman Kent z.l., şi liderii organizaţiilor supravieţuitorilor, amb. Colette Avital [Foarte vitală doamna Avital…].

Ce va mai urma? Industria Holocaustului nu mai poate fi stăvilită. Un document recent o confirmă:

„Comunicat de presă Bucureşti, 14.12.2021 […]. Republica Federală Germania este conştientă de responsabilitatea sa deosebită în urma nedreptăţilor comise de regimul nazist […]. Pe viitor, evreii persecutaţi care au locuit la Bucureşti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pot beneficia de prestaţii suplimentare:

– în baza reglementărilor privind compensaţiile pentru persoanele persecutate de regimul nazist, precum şi

– în baza Legii privind pensiile care derivă dintr-o activitate desfăşurată într-un „ghetou.

Acest lucru a devenit posibil datorită recunoaşterii oraşului Bucureşti ca fost „ghetou deschis. Decizia a fost luată de guvernul federal în data de 5 noiembrie 2021 [Au dreptul germanii să „recunoască aşa ceva, legitimînd/pregătind estorcarea României?]. Bucureştiul va fi inclus imediat într-o listă în care sunt consemnate toate locurile recunoscute drept „ghetou” în reglementările privind compensaţiile şi pensiile. Această decizie a fost posibilă datorită celor mai noi constatări ale unui raport recent elaborat de Centrul israelian de cercetare şi comemorare a Holocaustului Yad Vashem”. [Iată deci la ce lucrează aceste oficine, salutate/servite cu entuziasm de colaboraţioniştii strecuraţi la cîrma României şi de slugoii parazitari răspîndiţi pe teren, pledînd împotriva ţării lor sau căutînd probe  prin gropi comune (umplute cine ştie cînd şi cu cine) sau documente/mărturii smulse de securişti pentru a fi folosite de Tribualul Poporului… ].

    Poate credeţi că e de bine că am scăpat de jaf, pe spatele Germaniei. Dimpotrivă, vom fi mulşi şi pe baza manevrelor ei. Am urmărit filiera germană ca să înţelegem cum merge şi industria holocaustului din România şi ca să intuim jocul FDGR/FCER; adică stornarea unei părţi stoarse iniţial de evrei de la germani sub forme absconse (ca retrocedarea averilor G.E.G); scheme la fel de arbitrare juridic cu reconstituirile operate de uzurpatorii statului român către cetăţeni străini, cu care mafia locală a ajuns la o înţelegere de partaj al prăzii. Am sesizat – şi vom detalia în segmentul 5 – cum este împletit firul retrocedării averilor confiscate „explotatorilor” de către comunişti… cu acela al despăgubirii acestora pentru persecușie – de care ne vom ocupa  în capitolul următor. Vom vedea că prelevările germane nu au ajuns nevoiaşilor evrei, care au fost conectaţi pentru terapie intensivă şi la bugetul românilor.

VA URMA

Citiți și episoadele anterioare:

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (X)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IX)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (V)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (III)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (II)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (Introducere)

 2,841 total views,  2 views today