5. Restituirea vechii prăzi… in integrum

5.3b. Totul se va termina cu bine… dar nu pentru noi

Autor: IOAN ROȘCA

Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 120

(continuarea incursiunii, cu REALITATEA EVREIASCĂ)

Nr. 420-421 1 – 31 ianuarie 2014. […] „Traian Băsescu a vizitat Cimitirul Eroilor Israelieni şi Muzeul „Yad Vashem. […] Întrebat în legătură cu stadiul retrocedării proprietăţilor evreieşti  confiscate, el a arătat că acesta este „în linii mari, acelaşi cu al tuturor proprietăţilor, 30%, 35%, maximum 40% retrocedare în natură, explicând că «procesul de naţionalizare s-a aplicat în mod egal românilor şi evreilor de pe teritoriul României» [Greu de bătut modul lui Băsescu de a minţi].  Traian Băsescu a amintit că România este „singura ţară care şi-a asumat procesul de retrocedare după principiul restitutio in integrum. (E.G.) [Oare de ce au fost serviţi astfel străinii? Nu pentru că este cea mai sfruntată/decăzută neocolonie?]

Nr. 446-447 1 – 31 martie 2015. „O întâlnire deosebită a avut loc, la Palatul Cotroceni, cu Dan Mihalache, Şeful Administraţiei Prezidenţiale, împreună cu toţi consilierii preşedintelui României, Klaus Iohannis. Tema abordată – restituirea proprietăţilor evreieşti confiscate de cele două regimuri totalitariste. [Schimbarea garniturilor fanariote, bucuria pleşcarilor…] Întrevederile – la care au participat preşedintele şi deputatul F.C.E.R., ambasadorul Israelului în România, reprezentanţi ai Ambasadei SUA [Nici nu se feresc], înalţi demnitari români, reprezentanţi ai puterii şi ai opoziţiei [Strîns uniţi în jurul firmanului] – s-au desfăşurat într-un cadru deschis, amical, convenindu-se o analiză atentă asupra problemelor dezbătute şi o mai mare implicare a Guvernului României în soluţionarea lor. A urmat o întâlnire a membrilor delegaţiei cu preşedintele, vicepreşedintele, colaboratori importanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Retrocedarea Proprietăţilor. S-a convenit crearea unui grup de lucru, format din specialişti români şi israelieni, care să analizeze dosarele privind restituirea proprietăţilor comunitare, particulare şi a celor rămase fără moştenitori, în urma Holocaustului. La lucrări urmează să participe directorul general executiv al Fundaţiei „Caritatea, Shmuel Iszak. S-a solicitat – a relatat, după întoarcerea în Israel, secretarul W.J.R.O., Colette Avital, în interviul acordat publicaţiei israeliene de limbă română, Jurnalul săptămânii, din 5 martie 2015 – ca termenul de 10 ani pentru rezolvarea dosarelor privind proprietăţile particulare să se restrângă la 5 ani, date fiind limitele biologice ale beneficiarilor, oameni de 80 – 85 de ani [Ceea ce pentru români nu e valabil, nu-i aşa? Ei şi aşa aşteaptă, de sute de ani…]. Pentru soluţionarea proprietăţilor rămase fără moştenitori, urmează să fie votată o lege în Parlament, a declarat primul ministru [Ordinele se execută, nu se discută]. Deşi problemele discutate au fost complexe, dificile, sunt semnale că ele se vor rezolva pozitiv. [Mai vorbeşti? A mers ca-n poveşti… Cine să se opună?].

Nr. 470-471 1 – 30 aprilie 2016. „Din nou despre legislaţia reparatorie pentru supravieţuitori […] Aceste aspecte sunt reglementate în Legea 103/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 […], precum şi a art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/24.05.2016. (M.O.)[…].

Nr. 472-473 1 – 31 mai 2016. […]. „Deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer a promovat la Parlament, împreună cu alţi iniţiatori, mai multe amendamente la Codul Fiscal, precum şi la Legea privind restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, respectiv Legea privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România [Ghiciţi legătura cu Holocaustul… a măsurilor de anulare a naţionalizării comuniste… luate de moştenitorii comuniştilor?!] […] Un alt element de noutate şi cu un caracter reparatoriu este faptul că cererile pentru restituirea proprietăţilor formulate de supravieţuitorii Holocaustului, certificaţi ca atare de instituţiile competente din România şi alte state ale UE, vor fi «analizate cu prioritate». [E clar? Cum să nu aibă evreii prioritate la retragerea din seiful statului a ce s-a depozitat, întru păstrare, în 1948? ]. Astfel se va accelera rezolvarea acestor solicitări, multe aflate în aşteptare de ani de zile [Românimea mai poate aştepta, pînă se termină plăcinta]. Documentul legislativ mai stipulează şi că imobilele care au aparţinut organizaţiilor evreieşti, trecute în proprietatea Statului Român prin acte de donaţie în perioada regimului totalitar comunist, «se prezumă ca fiind preluate în mod abuziv». [Ghici cine le prezumă astfel, de ce, în interesul cui şi în paguba cui?]. O prevedere separată completează cadrul legal prin care Federaţiei i-a fost recunoscută calitatea de continuatoare de drept a «tuturor formelor de organizare comunitară evreiască» şi a tuturor organizaţiilor evreieşti care au funcţionat pe teritoriul românesc anterior anului 1948. [Iată de ce a fost clocit conceptul de resuscitare a persoanei juridice!]. Pe această bază, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va putea analiza soluţionarea unui număr important de cereri, formulate de Fundaţia Caritatea, pentru retrocedarea unor bunuri comunitare evreieşti […].

Nr. 484-485 1 – 31 decembrie 2016. […] „Dat fiind importanţa pentru buna desfăşurare a vieţii F.C.E.R. şi a comunităţilor a modului în care Fundaţia „Caritatea reuşeşte să obţină restituirea proprietăţilor comunitare evreieşti confiscate în timpul dictaturii antonesciene şi al totalitarismului [De care totalitarism e vorba? Nu cumva de cel care a retrocedat evreilor, după 1944, proprietăţile?], în 14 şi 15 decembrie a.c. a avut loc vizita la Bucureşti a unei delegaţii formate din membri ai componentei israeliene din conducerea W.J.R.O.” […].

Nr. 488-489 1 – 28 februarie 2017.  „La importanta reuniune de la Bucureşti a Fundaţiei, Adunarea Generală din 1-2 februarie a.c., au participat conducerile W.J.R.O. şi F.C.E.R., dat fiindcă F.C.E.R. este membru co-fondator. Au fost dezbătute probleme de strategie privitoare la restituirile de proprietăţi evreieşti preluate abuziv în totalitarism. Potrivit Statutului, a fost votată noua componenţă a Comitetului Director al Fundaţiei „Caritatea”, pe baza nominalizărilor făcute de preşedintele delegaţiei W.J.R.O., Colette Avital, şi de vicepreşedintele şi preşedintele de onoare al Fundaţiei „Caritatea, dr. Aurel Vainer […]. A fost aprobat programul de alocaţii pentru Claims Conference şi F.C.E.R. pe anul 2017 […]. Sumele alocate pentru F.C.E.R. vor fi folosite pentru acordarea în bune condiţii a asistenţei sociale, asigurarea vieţii religioase şi a educaţiei iudaice,  prezervării patrimoniului iudaic” […].

Nr. 492-493 1 – 30 Aprilie 2017. „Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer […]. Prin  amendamentele propuse şi adoptate în plenul Camerei Deputaţilor, s-a obţinut prioritate pentru soluţionarea cererilor de restituire a proprietăţilor aparţinând organizaţiilor  minorităţilor naţionale şi organizaţiilor religioase recunoscute prin lege [Discriminare pe care, desigur, „Curtea Constituţională” o va declara legitimă, ca expresie a preferinţelor legislativului ce gestionează fanariot România]. S-au votat modificări ale unor termene pentru prezentarea documentelor legale în cazul unor cereri aflate în lucru […]. Ca vicepreşedinte al Fundaţiei «Caritatea», voi participa, împreună cu directorul general executiv, Samuel Iszak, la reuniunea privind restituirea proprietăţilor evreieşti comunitare preluate abuziv de regimurile totalitare, care urmează să aibă loc la Parlamentul European de la Bruxelles […]. Voi reprezenta comunitatea evreiască din România în cadrul reuniunii de la Bruxelles a celor 47 de ţări semnatare ale Declaraţiei de la Terezin [Observaţi strategia: se pretinde  că agenţii aceleiaşi agende, adunaţi în conclavuri private-frăţeşti, au angajat populaţii care nu le-au dat un astfel de mandat – şi nici nu aveau cum să-l dea, în contra intereselor lor.], dedicată restituirii bunurilor evreieşti confiscate în anii Holocaustului. Se va pune accent asupra celor mai bune practici prin care aceste state pot ajunge la rezolvarea problemei şi a modalităţilor în care UE poate sprijini aceste demersuri. [Nu cred că au fost probleme. Ce este UE, decît un instrument în mîinile unei puteri mondializate demult?].

 Nr. 494-495 1 – 31 Mai 2017. „Premierul Sorin Grindeanu în vizită oficială la Ierusalim [Altul la rînd…]. Sorin Grindeanu s-a întâlnit şi cu israelieni de origine română, afirmând cu acest prilej: «În spiritul acestui dialog foarte bun pe care România îl are cu Statul Israel, Parlamentul României (…) a adoptat, anul trecut, un act normativ referitor la restituirea proprietăţilor evreieşti, supravieţuitorii Holocaustului având prioritate în soluţionarea cererilor».[Să fi decăzut iraelienii în asemenea hal, încît aşa o „reuşită” nu le pute (e termenul adecvat) îngrijorător? Măcar pentru că poate relansa spirala „antisemitismului”? Dar poate că şi asta e un scop.]. Totodată, şeful Executivului român a amintit că Teatrul Evreiesc de Stat din România a fost restaurat cu fonduri guvernamentale [Deci, din banii cui?], iar înfiinţarea unui Muzeu al Holocaustului şi al Comunităţii Evreieşti este un proiect pe care îl urmăreşte în mod special [Şi pentru asta ar merita şi el urmărit, în alt mod special].

Adunarea Generală a F.C.E.R.- C.M. La o retrospectivă a celor patru luni de mandat, deputatul Silviu Vexler a menţionat faptul că a obţinut modificarea legii prin care subvenţiile de stat pentru servicii sociale se extind şi asupra cultelor” […].

Nr. 510-511 1 – 28 Februarie 2018. Departamentul de Stat al SUA cere accelerarea retrocedărilor. [Absolut! Nu trebuie să înţeleagă de tot, cei ce i-au aşteptat pe americani, că SUA slujeşte neclintit intereselor evreieşti – oriunde şi la noi?]. Thomas K. Yazdgerdi, trimis special al Departamentului de Stat al SUA pentru problemele Holocaustului, a efectuat un turneu în ţări est-europene, inclusiv România. [Tot e bine. Înainte mergeau slugoii la Stambul]. Scopul vizitei, a declarat el la o masă rotundă cu ziarişti, a fost de a facilita şi stimula, împreună cu autorităţile din România, soluţionarea unor probleme legate strâns de situaţia supravieţuitorilor Holocaustului. [Ceea ce se traduce prin intervenţia neruşinată în problemele interne ale României, întru spolierea populaţiei capturate în stat]. Cele mai importante două aspecte abordate în acest context au fostrestituirea bunurilor evreieşti – atât private, cât şi comunitare [SUA nu are nici un drept de a impune, după 80 de ani, anularea expropierilor comuniste, preferenţial către evrei] şi cel al pensiilor pentru supravieţuitorii care au plecat din România şi nu mai au cetăţenie română.[Pensii pe dracu! Pe alea şi le-au luat demult. Se ascunde aici că e vorba de un „cadou”, condiţionat iniţial de cetăţenie (ceea ce determinase un val de cereri de re-încetăţenire, ce au stînjenit probabil pe cei din SUA, unde dubla cetăţenie nu e văzută prea bine). Ca atare s-a dat ordinul de eliminare a clauzei jenante].  

În ceea ce priveşte restituirea proprietăţilor private, după părerea demnitarului american, este vorba mai mult de lipsa documentaţiei şi a personalului care să se ocupe de problemă [Sigur, sigur! Că bani se găsesc. Eventual imprumutaţi de băncile ştim noi cui]. El a arătat că, din păcate, în cazul restituirilor, persoanele în cauză trebuie să aştepte chiar şi cinci ani, ceea ce, ţinând cont de vârsta înaintată a celor interesaţi, este foarte mult. [Nu şi pentru noi, care aşteptăm zadarnic de 30 de ani. Pentru alde noi, CEDO a recomandat de altfel înţărcarea; numai să se termine livrarea spre evrei]. «De aceea am rugat Guvernul român să încerce să scurteze acest termen», a spus el. La proprietăţile comunitare – sinagogi, cimitire şi altele – , uneori este mai uşor să respingi aceste cereri decât să le soluţionezi, să faci cercetări şi documentare.[Ca să ascunzi faptul că nu aveau drept de proprietate…]. Din fericire, cele mai multe cereri sunt rezolvate şi aici intervine şi activitatea energică a fundaţiei româno-israeliano-americane Caritatea, cu care Guvernul român, dar şi Statele Unite, colaborează foarte bine. [Ar fi bine de ştiut, în corelare cu prevderile penale despre înalta trădare, cum decurge colaborarea (tîrgul) şi cum au fost rezolvate dosarele. Dar ziariştii români au alte preocupări, alt orizont, alte condiţionări]. Ultima problemă este cea a proprietăţilor fără moştenitori,când familii întregi au murit în Hololcaust. Aici sunt necesare cercetări aprofundate şi Guvernul român a acceptat să se implice pozitiv. [Adică să uite/evite principiile de drept în astfel de situaţii]. El va fi ajutat de bogata experienţă a Organizaţiei Mondiale de Restituire a Bunurilor Evreieşti [Just. Am arătat deja cum a fost jefuită Germania], ai cărei reprezentanţi au participat, împreună cu Ambasada Israelului, la aceste discuţii.

Menţionând înţelegerea de la Terezin din 2009, în cadrul căreia o serie de ţări, inclusiv România, s-au angajat [Serios? Cine a angajat-o?] să rezolve chestiunea restituirilor, demnitarul american a arătat că de-acum înainte Departamentul de Stat va controla măsura în care statele care şi-au luat angajamente le-au şi respectat şi acest capitol va figura în Raportul anual al Departamentului de Stat privind drepturile omului [ale omului de anumite etnii; că de batjocura ne-restituirii spre români nu-i pasă nimănui]. România a făcut progrese şi există speranţa ca problemele să fie soluţionate definitiv […]. [Terezin, post-Terezin, pentru noi acelaşi chin. Vom rămîne cu buzele umflate. Ca orice popor aservit/decăzut.]

Nr. 536-537  1 – 30 Aprilie 2019. „Interviu cu preşedintele F.C.E.R, dr. Aurel Vainer. Am avut o întrevedere la sediul Federaţiei cu o delegaţie a Ambasadei SUA la Bucureşti, condusă de Darrin J. Kowitz [alt american get beget?], pe tema procesului de restituire a proprietăţilor evreieşti comunitare preluate abuziv de regimurile totalitare din România [Nu ne-au lăsat o clipă]. Ca preşedinte al F.C.E.R. şi – prin conducere rotativă – preşedinte al Fundaţiei «Caritatea», am transmis mulţumiri E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA, pentru sprijinirea acestui proces [demonstraţie elocventă a modului în care funcţioneaza „democraţia” americană, bazată pe talciocul electoral]. Am prezentat evoluţii la zi, insistând asupra Legii recent adoptate de Parlamentul României, la iniţiativa deputatului Silviu Vexler, privind declasificarea hotărârilor clasificate adoptate şi a documentelor clasificate primite, realizate sau transmise de Consiliul de Miniştri, Consiliul de Cabinet sau Consiliul de Stat în perioada 1938-1989, depozitate la Arhivele Naţionale ale României şi în Arhiva Secretariatului General al Guvernului, referitoare la comunităţile evreieşti. [Aceste arhive nu vor deveni însă publice. Faţă de noi, puterea trebuie acoperită – altfel cum ne-ar putea vinde ieftin străinilor?]. Legea asigură accesul mult mai extins la documente, deblocând solicitări de restituire făcute de Fundaţia «Caritatea». În aceeaşi ordine de idei, am amintit predarea completă a Arhivei referitoare la evrei, din perioada 1900-1948, existente la MAE, către F.C.E.R. şi Institutul Yad Vashem din Ierusalim. [Înţelegeţi sigur ce citiţi, domnilor care nu vreţi să credeţi ce trăiţi?]…

Nr. 562-563 1 – 30 Iunie 2020. „Silviu Vexler obţine respingerea OUG care oprea evaluarea corectă a proprietăţilor care urmează să fie returnate […]. OUG a fost deja publicată în Monitorul Oficial şi ea se referă la suspendarea aplicării amendamentului introdus de Silviu Vexler în Legea nr. 165/2013, amendament care «stabilea ca evaluarea proprietăţilor care urmează să fie restituite să se facă folosind grilele notariale recente şi nu pe cele din anul 2013». [Cum de nu s-o fi adoptat  (încă) soluţia la care s-a recurs de multe ori: pentru evrei (sau orăşenii prinşi în legea 10) – grilele la zi, pentru ceilalţi (ţăranii prinşi in legea 18) preţurile vechi! […]. Pe 17 iunie 2020, Parlamentul României a adoptat amendamentul iniţiat de deputatul S. Vexler, pentru ca foştii proprietari sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestora să fie despăgubiţi cu o valoare corectă, bazată pe grilele notariale actuale, pentru proprietăţile care le-au fost preluate abuziv de stat în perioada comunistă. [FALS. Compensarea corectă a fost prevăzută NUMAI pentru imobilele confiscate în intravilan, nu şi la ţară, unde evreii nu prea pătrunseseră ca latifundiari]. Conform propunerii lui S. Vexler, cu sprijinul colegilor din grupurile parlamentare, a fost modificată OUG nr. 72/2020, aducând o minimă dreptate pentru victimele directe ale persecuţiei comuniste.[Nu şi pentru ţărani. Numai ciocoimea orăşenească răsturnată de comunism, în frunte cu evreimea compradoră].

Nr. 570-571 1 – 31 Octombrie 2020. „Silviu Vexler candidează pentru un nou mandat de deputat

[…]. Preşedintele FCER l-a rugat ca, în viitorul mandat, să avanseze proiectul de actualizare a Legii din 1949 privindrestituirea proprietăţilor evreieşti fără moştenitori […]. Unul dintre amendamentele depuse de Silviu Vexler, şi care a fost aprobat, stipulează că şi moştenitorii supravieţuitorilor Holocaustului beneficiază de reducerile de impozite acordate rudelor decedate, atâta timp cât nu înstrăinează bunurile moştenite […]. De foarte mare importanţă este şi Legea pentru declasificarea documentelor emise de autorităţi în perioada Holocaustului şi a comunismului, care va avea influenţe pozitive atât asupra activităţii de cercetare istorică, cât şi asupra recuperării unor despăgubiri pentru care nu puteau fi obţinute documentele necesare.[Mai ales dacă victimele holocaustului, şi numai ele, vor beneficia de noi repuneri în termen ][…]. Silviu Vexler îşi propune, între altele, modificarea sistemului existent în vederea intabulării proprietăţilor FCER şi ale comunităţilor locale [Uzucapiunea probabil, bat-o vina! Invocată dolosiv/special, acolo unde nu sînt acte…] […].

Nr. 572-573 1 – 30 Noiembrie 2020. „Supravieţuitorii Holocaustului vor beneficia de facilităţi în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv [Deşi, în cazul lor, abuzul a fost poate atenuat de acord şi de participare/complicitate] […]. Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se va face pe baza grilelor notariale actualizate, valoarea rezultată astfel fiind la un nivel corect […]. Valoarea despăgubirii era redusă suplimentar prin aplicarea imorală a caracteristicilor tehnice iniţiale raportate la situaţia actuală – spre exemplu: absenţa curentului electric, a căldurii centralizate, racorduri la apă potabilă etc. Rezultatul a fost că foştii proprietari erau umiliţi în fiecare etapă […]. [În timp ce urmaşii ţăranilor români, jefuiţi şi folosiţi decenii ca sclavi CAP nu vor fi compensaţi cu valoarea actuală a terenului (ajuns în intravilan, la şosele etc), deşi statul nu a investit nimic în acesta, ci vor primi minimul valorii terenului agricol al suprafeţei respective, oricare ar fi valoarea ei actuală, orăşenimea/evreimea va primi despăgubiri pentru ameliorările imobilelor la care nu a avut nici o contribuţie; şi chiar dacă e vorbă de abandonări voluntare, în vederea părăsirii României].

 Proiectul aprobat de cele două Camere ale Parlamentului conţine două prevederi foarte importante pentru supravieţuitorii Holocaustului din România. Ei vor primi întregul cuantum al despăgubirilor printr-un titlu de plată unic […].De asemenea, pentru a putea beneficia de prevederile speciale ale Legii, supravieţuitorii Holocaustului vor putea fi recunoscuţi ca atare şi în baza documentelor emise de entităţi ale statului de reşedinţă (Israel, SUA etc.), fără a mai fi necesare documente suplimentare din România care, anterior, erau obligatorii în cadrul acestei proceduri […]. [Am mai comentat această sfidătoare legiferare colonială, în segmetul 4. Israelul/SUA va hotărî cine are drept/prioritate la despăgubiri.]  Silviu Vexler a reamintit că «au fost cazuri când supravieţuitori ai Holocaustului, după ce s-au întors din deportare, au fost scoşi pentru a doua oară din casă» [Plus- cînd au şters-o în Israel] şi a mai evidenţiat că «numeroşi supravieţuitori ai Holocaustului au murit înainte de a primi o minimă dreptate» [Păi dacă nu au deşurubat mai repede comunismul- instalat de fraţii lor plasaţi pe culuarul stîng? ] […].

            După ce am urmărit jocul administrativ, legislativ şi lobistic care a guvernat procesul „reparaţiilor postcomuniste”, arătînd sensul diferenţei dintre reconstituirile către urmaşii proprietrarilor de la ţară şi restituirile către urmaşii proprietarilor de la oraş – majoritar alogeni – , vom încerca, în capitolul următor, să analizăm rezultatul acestei politici – adică cine şi ce a obţinut, prin „restituirile” postdecembriste, din avuţia comună pusă deoparte de comunişti, realizată prin acapararea, pe diverse căi, a  proprietăţilor private.

VA URMA

Citiți și episoadele anterioare:

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XXVI)

Combaterea „antisemitismului” folosește subjugării românilor? (XXV)

Combaterea „antisemitismului” folosește subjugării românilor? (XXIV)

Combaterea „antisemitismului” folosește subjugării românilor? (XXIII)

Combaterea „antisemitismului” folosește subjugării românilor? (XXII)

Combaterea „antisemitismului” folosește subjugării românilor? (XX-XXI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIX)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XVI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (XI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (X)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IX)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VIII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VII)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (VI)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (V)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (IV)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (III)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (II)

Combaterea „antisemitismului” foloseşte subjugării românilor? (Introducere)

 2,861 total views,  4 views today