Reprezentanții societății civile au fost audiați la Comisiei de abuzuri din Senat

Așa cum am semnalat în repetate rânduri, Ministerul Transporturilor a inițiat, prin Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) un proiect de lege extrem de periculos,camuflatînsă într-o formulare „nevinovată”, conform căreia scopul proiectului ar fi„modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice” și „stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice”. În realitate e vorba de implementarea mascată a tehnologiei 5G în România. Drept pentru care Coaliția STOP 5 G România a înaintat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii  un memoriu voluminos (80 de pagini), având ca obiect semnalarea pericolelor multiple ale implementaării în România a acestei tehnologii. Aceeași coaliție a trimis, către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senat, o petiție cu un conținut similar. (Miron Manega)

În data de 17 martie au fost audiați în Senat reprezentanții Coaliției STOP 5 G România. În urma acestei audieri, Comisia de abuzuri a emis un comunicat de presă din care cităm:

„Senatorii au audiat astăzi reprezentanți ai societății civile care au înaintat o petiție având ca obiect implementarea tehnologiei 5G Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, precum și o parte dintre autoritățile responsabile cu implementarea acestei tehnologii.

Reprezentanți ai ANCOM, ai Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, Ministerului Apărării Naționale,  Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, ai Avocatul Poporului și ai ANPC, în calitatea de autorități responsabile cu reglementarea domeniului, au intrat în audierea care a durat aproximativ 2h30min, în mare parte on-line, alături de membrii Comisiei și reprezentanți ai Coaliției petente STOP 5G România, asociații și cetățeni.

Motivele care au stat la baza inițierii audierii au fost, pe de o parte necesitatea ca membrii Comisiei să stabilească dacă au existat posibile abuzuri din partea autorităților statului criticate pentru lipsa de comunicare cu membrii societății civile, pentru neacordarea unor răspunsuri concrete la petițiile trimise acestora, iar, pe altă parte, solicitarea reprezentanților societății civile de a declanșa activități specifice de control parlamentar pentru posibilele abuzuri ale autorităților publice asupra cărora planează suspiciunile de favorizare a industriei în defavoarea cetățenilor, cerință învederată de petenți ca fiind urgentă, având în vedere stadiul proiectelor de lege aflate pe punctul de a intra în Parlament și lipsa de studii de impact cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, la posibilele efecte negative asupra oamenilor, a ecosistemelor, dar și a securității datelor și siguranței naționale.

Astfel, autoritățile au prezentat statistica intrărilor la capitolul petiții, precum și răspunsurile date, în timp ce petenții au criticat lipsa de transparență, de asumare a responsabilității, de implicare din partea acestora în a iniția dezbateri publice ample și corecte și de a lua în considerare obiecțiile aduse în primul rând urgentării nejustificate (nici tehnologic și nici social) pentru trecerea la rețeaua 5G. Petenții au cerut respectarea principiului precauțieiConvenției AARHUS, Constituției și normelor legislative pentru siguranța națională.

Membrii Comisiei au decis, având în vedere timpul scurt de desfășurare a unei audieri, dar și amploarea obiectului petiției, a problematicii multisectoriale a tehnologiilor de comunicații electronice 5Gtrimiterea unui set de întrebări detaliate cu privire la regimul de implementare și posibilele puncte nevralgice ale acestui proces către autoritățile chemate astăzi la audiere, dar și al altor autorități competente. 

De altfel, proiectele de lege se află la a doua modificare substanțială ca urmare a sesizărilor de neconstituționalitate din partea membrilor societății civile.

Implementarea noii tehnologii este subiectul unor ample dezbateri publice care a intrat în Plenul și în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, ale parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii, dar și în  forurile superioare similare ale multor altor state ale lumii, existând o îngrijorare crescândă a cetățenilor pentru posibilele efecte negative asupra sănătății publice și a mediului înconjurător, asupra siguranței cibernetice și a suveranității statelor membre și o lipsă a unei analize temeinice cu privire la rentabilitatea beneficiu/risc, în condițiile unei presiuni mari din partea dezvoltatorilor de rețele mobile și a businessului high-tech care a dus ca astăzi să existe deja instalată rețeaua tehnică necesară comunicațiilor 5G cu mult înaintea reglementărilor legislative necesare.

București. Miercuri, 17 martie 2021 

 2,190 total views,  4 views today