Autor: VASILICĂ MILITARU

Ultimele acţiuni ale deputatului George Simion reprezintă atacuri sistematice la securitatea națională a României suverane și se constituie în posibile infracţiuni de trădare naţională prevăzute de Codul Penal la art. 394, lit.d: „Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa Statului prin ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi“.

Astfel, deputatul și liderul A.U.R., George Simion, a formulat în repetate rânduri promisiuni publice privind acordarea cetățeniei românești unui număr de 800.000 de etnici evrei din Israel. Afirmațiile acestuia contravin prevederilor art.3, alin.4 din Constituția României: „Pe teritoriul Statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine“. Acordarea cetățeniei românești unei populații străine, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, constituie infracțiune și este sancționată de prevederile Codului Penal.

George Simion bătând palma cu Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București

Recent, George Simion a bătut palma cu ambasadorul Israelului pe temele „Recunoașterea faptului că Holocaustul evreilor din România, în timpul căruia sute de mii de evrei au fost uciși în zona controlată de România, a fost inițiat de România și executat de români“, precum și „Recunoașterea existenței fenomenului antisemit în România“.

Promițând astfel de aberații, cu consecințe juridice deosebit de grave pentru Statul român, deputatul A.U.R. încalcă și prevederile art.2, alin.2 din Constituția României, potrivit căruia: „Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu“. Or, partidul A.U.R. sau George Simion nu reprezintă Poporul român. În lipsa unui Referendum pe aceste teme sensibile, George Simion a călcat în picioare dreptul suveran al Poporului român.

Numărul de „800.000 de evrei originari din România“, comportă câteva precizări:

1. După anul 1945, peste 400.000 de evrei au renunțat benevol – prin cereri personale – la cetățenia românească. Statul comunist afirmase că avea nevoie de acei evrei în România. Organizațiile mondiale evreiești au făcut atunci presiuni enorme asupra autorităților comuniste. Tot Statul comunist curățase România de câteva sute de de mii de „elemente fasciste, antisemite și legionare“ și de „criminalii de război români iudeoctoni“. Prin urmare, actul de părăsire a Patriei – pe care tot dintre ei o forțaseră să le acorde grabnic cetățenia cu câteva decenii mai înainte – se numea act de trădare națională și de subminare a economiei. Cei peste 400.000 de evrei trădători au refuzat să mai fie alături de poporul român, în momentele grele ale Istoriei noastre naționale.

2. Potrivit acuzațiilor proferate de Comisia de Studiere a Holocaustului din România „Elie Wiesel“ și de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, „în Holocaustul din România au murit sau au fost uciși“ un total de 195.000 de evrei români dar „au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în nordul Transilvaniei“. Rezultă un total de 330.000 de evrei români care au pierit în Holocaust.

La o populație evreiască de 756.930 de evrei, recenzată în România Mare a anului 1930, un calcul simplu ne indică un număr total de 426.930 de evrei supraviețuitori – inclusiv din Bucovina de Nord și Basarabia sovietizate. La recensământul din anul 1977 rămăseseră în România numai 24.667 evrei. Restul de 402.263 renunțaseră de bunăvoie la cetățenia română, dobândită anterior.  

Atunci, de unde au apărut cei 800.000 de evrei, foști cetățeni ai României?

Concluzia este că, în mod oneros, deputatul George Simion promite o colonizare forțată a României cu o populație israeliană, pretinsă cu origini românești. Pe lângă scopul său electoral – de a-și asigura o masă fidelă de votanți ai partidului A.U.R. din Israel – acesta dorește să faciliteze, în mod fraudulos, accesul unor israelieni la fonduri ale Uniunii Europene. Deși Israelul nu este un stat membru al U.E.

Poate suporta Bugetul de Stat al României acordarea de facilități fiscale și economice de pauperitate celor 800.000 de evrei israelieni, cu toate drepturile ce decurg din cetățenia românească? Bugetul actual nu este sustenabil nici măcar pentru populația actuală – dintre care 5 milioane de români au emigrat din cauza sărăciei.

Poporul român a suferit destul și nu mai poate suporta un nou supliciu internațional de acuzare falsă pentru „antisemitism“ și pentru participare la vreun alt „Holocaust“, în urma acțiunilor iresponsabile ale unor politicieni români precum George Simion și Viorica Dăncilă – pupila infractorului Liviu Dragnea.

Antecedentele istorice au fost dezastruoase pentru noi, românii.

Asociația Neamul Românesc solicită organelor judiciare competente să se autosesizeze în cazul deputatului George Simion privind posibila săvârșire a unor infracțiuni de trădare națională la adresa Securității naționale a României și a Suveranității Poporului român.

Vasilică Militaru

președintele Asociației NEAMUL ROMÂNESC

Sursă: https://neamulro.wordpress.com/

 7,033 total views,  2 views today