Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 90

În data de 18.03.2021, Asociaţia „Neamul Românesc” din Piatra Neamța înregistrat, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, „Denunțul penal privind promovarea, în public, a unor concepții și doctrine rasiste și șovine, de ură pe motive etnice, rasiale și religioase, de către Federația Comunităților Evreiești din România”. Parchetul l-a înaintat Secției de Urmărire Penală și Criminalitate, sub Nr. 2661/18.03.2021. Luna aceasta, aceeași asociație a trimis Ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, o scrisoare oficială în care solicită cu fermitate reconfigurarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, strategie în care Asociaţia „Neamul Românesc” (H.G. nr. 539 din 13.05.2021) oferindu-și serviciile pro bono. Prezentăm un fragment amplu din respectiva scrisoare. (M.M.)

Domnule ministru,

[…] Vă reamintim faptul că Ministerul Afacerilor Externe face parte din Comitetul interministerial pentru implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2021-2023.

M.A.E. a elaborat și a publicat în data de 30 septembrie 2020 Proiectul de Strategie . Tot M.A.E., prin domnia voastră ca ministru semnatar, a inițiat Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru Aprobarea Strategiei Naționale  care s-a concretizat prin emiterea de către Guvernul României a H.G. nr. 539 din 13.05.2021 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, publicată în M.O. nr.517 din 19 mai 2021. 

Prin urmare, M.A.E. are competența și responsabilitatea guvernamentală a elaborării și implementării unei Strategii pentru prevenirea și combaterea xenofobiei, care implică și combaterea șovinismului antiromânesc și a doctrinelor religioase rasiste, precum cea promovată de F.C.E.R. – Cultul Mozaic, privind superioritatea rasei semite a evreilor față de celelalte rase și etnii, considerate ca inferioare. Aceste aspecte se regăsesc învederate în „Denunțul penal privind promovarea, în public, a unor concepții și doctrine rasiste și șovine, de ură pe motive etnice, rasiale și religioase, de către Federația Comunităților Evreiești din România” formulat de către Asociația Neamul Românesc și înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care l-a înaintat Secției de Urmărire Penală și Criminalitate, sub Nr. 2661/18.03.2021.

Strategia Națională prevede la capitolul K. Instituții responsabile: „Din Comitetul interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură fac parte: M.A.E., M.A.I., M.J., M.Ed., M.C., S.G.G., C.P.M. și I.N.S.H.R.-E.W., în calitate de membri, F.C.E.R., M.C.A., Av.P, C.N.C.D., A.N.R. și M.P.-P.Î.C.C.J., în calitate de invitați permanenți, precum și I.N.M. și « B’nai B’rith », în calitate de invitați”.

Strategia Națională stipulează, în capitolul „G”. Programe,  „Acțiunile principale (A.P.) ale strategiei sunt următoarele:

– AP2.3.2. Inițierea programului „Arta împotriva urii sociale, discriminării, antisemitismului și xenofobiei”, prin extinderea programelor derulate de F.C.E.R. și la domeniile muzică și teatru;

– AP2.6.1. Sprijinirea financiară a proiectelor cultural-religioase ale F.C.E.R. – Cultul Mozaic;

– AP3.2.1. Continuarea cooperării cu Israelul în domeniul cercetării și predării cunoștințelor privind Holocaustul, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului”;

 Planul de acțiune prevede, la capitolul Obiectiv general nr.2: „Obiectiv specific nr. 2.6: sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale F.C.E.R. – Cultul Mozaic care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul cultural-religios. Având în vedere că teoriile conspiraționiste facilitează proliferarea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și se folosesc de informațiile incomplete și incorecte despre Cultul Mozaic, prin acest obiectiv specific se caută reducerea marjei de manevră a celor care promovează informații mistificate, false, preconcepute și stigmatizante despre Cultul Mozaic”.

Ce „dialog interreligios” se poate realiza între Cultul Mozaic și Cultele creștine? Într-un asemenea dialog, sunt aduse față în față două doctrine religioase diametral opuse, ca mod de acțiune și ca abordare etico-morală. Cum se poate concilia relația dintre neamul evreiesc, „ales” de o divinitate exclusivistă denumită Dumnezeul lui Israel, și celelalte neamuri ale pământului, considerate inferioare? F.C.E.R.- Cultul Mozaic nu poate promova pacea și toleranța interetnică, concomitent cu pretenția rasistă a apartenenței evreilor la o rasă semită superioară. Principiul răzbunării mozaice „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte“ este în flagrantă opoziție cu principiul iertării creștine „iubește-ți vrăjmașul”.

În aceste condiții date, este imperios necesar ca aplicarea efectivă a „Strategiei naționale” chiar să respecte Principiile generale stipulate în Capitolul E: „1. principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 2. principiul legalității; 3. principiul prevenirii și 6. principiul parteneriatului public-privat”.

Este inadmisibil ca numai minoritățile evreiești și rrome din România să participe la evaluarea și revizuirea disciplinelor „Educație socială” și „Istorie” din învățământul gimnazial, precum și a disciplinei „O istorie a comunismului din România” din învățământul liceal, așa cum reiese din Acțiunea Principală, AP2.1.1., a Strategiei: „Evaluarea disciplinelor actuale din învățământul gimnazial «Educația socială», «Istorie», «Istoria și tradițiile minorităților», precum și a celor din învățământul liceal «O istorie a comunismului din România», «Istoria Evreilor. Holocaustul» și elaborarea unor propuneri pentru revizuirea acestora”;

Faptul că numai instituțiile reprezentative a două minorități sunt desemnate să participe la Acțiunea Principală  AP 2.2.3. „Elaborarea și implementarea proiectului-pilot «Să ne cunoaștem eroii» reprezintă un atentat la demnitatea națională […].

Neparticiparea Academiei Române și a istoricilor români la elaborarea programelor mai sus menționate ale acestei Strategii naționale, ce includ revizuirea disciplinelor precum Educația socială,  Istoria și O istorie a comunismului din România, dar și proiecte precum cunoașterea Eroilor Neamului, constituie un act șovin (xenofob) antiromânesc, conform prevederilor O.U.G. nr. 31/2002. Cum este șovinism antiromânesc excluderea organizațiilor civice românești dintr-o acțiune națională finanțată masiv din banii publici ai Statului român.

Acțiunile guvernamentale exclusiviste, de punere în aplicare în forma actuală a unei astfel de Strategii naționale, pe teritoriul suveran al României, constituie un atac la securitatea națională în baza prevederilor Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, art.3, lit. h): „inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste […] de orice altă natură, rasiste, […], revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea și integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept”.

Excluderea elementului românesc din aceste acțiuni naționale constituie și un act de trădare națională, conform prevederilor Art. 394 din Codul Penal al României.

În virtutea Principiului nr. 6 privind parteneriatul public-privat, vă propunem ca Asociația Neamul Românesc să colaboreze la implementarea acestei Strategii naționale, pro bono, adică fără să fie sprijinită financiar de la Bugetul de Stat.  Spre deosebire de instituțiile evreiești și rrome indicate în Strategia națională, I.N.S.H.R. „E.W.“, F.C.E.R. – Cultul Mozaic, Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (M.C.A.) , Agenția Națională pentru Romi, românii pot lucra și gratis pentru binele național […].

Exprimându-ne toată disponibilitatea pentru un dialog respectuos și responsabil, precum și pentru un real parteneriat public-privat pe tema unei Strategii naționale privind prevenirea și combaterea șovinismului din cadrul tuturor etniilor ce compun națiunea românească, vă onorează cu aleasă considerație,

Președintele Asociației Neamul Românesc

Ing. dipl. și licențiat în teologie VASILICĂ MILITARU

Sursă: www.art-emis.ro

 899 total views,  2 views today