• Protest public în fața Primăriei București, pentru salvarea casei memoriale  Cezar Ivănescu

Subsemnata Clara Lucia Aruștei, fiica poetului Cezar Ivănescu, vă fac cunoscut că în ziua de 1 aprilie 2021, între orele 10 şi 11,30 în fața Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 47, se va desfăşura o adunare publică organizată de mine.

La adunare vor participa circa 15-20 de persoane (cu respectarea distanțării fizice, cu purtarea măștii).

Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi cele publice cu respectarea distanțării fizice, sosirea și plecarea făcân­du‑se în mod individual, manifestarea având loc în zona fixă menționată (B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, în fața sediului PMB).

Scopul adunării publice îl constituie manifestarea în legătură cu:

–          abuzurile autoritățiilor publice în ceea ce privește eliberarea de autorizații de construcții nelegale, încheierea de contracte frauduloase de închiriere (soc. APOLODOR S.A. si AFI) cu privire la terenul proprietatea statului aflate în administrarea autorității publice locale;

–          intabularea în mod fraudulos a proprietății statului pe numele unor persoane fizice pentru obținerea de autorizații de construcție nelegale;

–          implicarea funcționarilor publici și a instanțelor de judecată în obținerea/menținerea autorizațiilor de construcție nelegale;

–          neluarea niciunei măsuri de către parchetele investite cu sesizări asupra abuzurilor și actelor infracționale efecuate de către funcționarii publici implicați;

–          încălcarea dreptului de proprietate și de intimitate asupra vieții private, prin eliberarea unor autorizații date cu încălcarea normelor legale privind zonele protejate;

–          lipsa oricărui interes al autorităților publice față de păstrarea memoriei persoanelor care au influențat cultura română, sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța protejării clădirilor cu valoare memorial-simbolică. (Caz particular: Casa părintească a dramaturgului român de origine albaneză Victor Eftimiu, clădire din parcela Eftimiu, în care au locuit și creat, la distanță de 100 de ani, doi mari scriitori cu origini albaneze: Victor Eftimiu și Cezar Ivănescu, caz singular în istoria literaturii române). 

În 2018, PMB a autorizat pentru unul din cele doua imobile de pe fosta parcelă Eftimiu – zonă protejată, grad maxim de protecție – cu nerespectarea legii, construirea unui bloc cu cinci niveluri printr-o așa-zisă consolidare a unui imobil doar cu parter și datând din anul 1894 -Autorizația  de  construire  nr. 638/1674097/29.11.2018, bdul Dacia nr. 136, colț cu str. Silvestru nr. 50, autorizație emisă cu nerespectarea legii, parțial pe un teren al Statului Român trecut recent în proprietatea unor persoane fizice, printr‑o intabulare frauduloasă – teren liber de construcții cu destinația curte aflat de drept în proprietatea Statului Român, intabulat fraudulos, în 2018, ca teren proprietate privata. Astfel, clădiri valoroase, cu o ridicată valoare memorial-simbolică pentru cele două culturi, cea albaneză și cea română, sunt distruse pentru a servi interesele unor imobiliari, totul cu încălcarea flagrantă a legii).

În ultimii ani, Bucureștiul a suferit o degradare masivă atât în ceea ce privește calitatea și cantitatea noilor construcții, cât și în ceea ce privește calitatea vieții bucureștenilor.

La baza acestei deteriorări se află, în opinia noastră, gestionarea deficitară a bugetului capitalei și corupția din zona urbanismului și a protejării mediului înconjurător.

O consecință directă a corupției din urbanism este aceea că Bucureștiul a devenit un „anti-oraș”, un spațiu nociv care ne agravează bolile cronice și ne scurtează viețile. Astfel recent, chiar Primarul General Nicușor Dan a declarat că incidența bolilor cauzate de poluare este în continuă creștere, iar orașul – locul în care trăim și muncim – este poluat, manelizat și sufocat de construcții edificate cu nerespectarea Legii 50/1991.

Dorim ca Noul București să devină unul cu adevărat european, modern, cu respect pentru trecut, cultură și pentru memoria culturală. Un oraș pe care să îl iubim și de care să fim mândri. Dorim ca Noul București să ne includă. 

Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat.

Fiind o forma de protest pașnică si civilizată, cu un număr redus de participanți (pentru respectarea tututor condițiilor de siguranță pe fondul pandemiei generate de Covid-19), subsemnata răspund personal de măsurile privind buna organizare a adunării, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze (Aruștei Clara Lucia, domiciliată în str. Silvestru nr. 50, ap. 1, sector 2, București).

Pe parcursul desfăşurării adunării voi purta următorul însemn distinctiv: un cerc din carton, cu diametrul de 10 cm, având inscrisul organizator și numele in clar.

În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicit din partea primăriei şi a organelor de poliţie luarea următoarelor măsuri: asigurarea protecției in zona mentionată ca loc de desfășurare.

Clara Lucia Aruștei

CLIK pe imagine, pentru a deschide PETIȚIA

 863 total views,  32 views today