Etichetă: #Andrei Rațiu

Brothers Andrew and Tristan Tate are NOT GUILTY 100%

Senior Author: Andrei Rațiu Article published in CERTITUDINEA Nr. 134 The famous American influencers and millionaire brothers Andrew Tate and Tristan Tate do not seem to be guilty of the accusations that are looming over them. This is my personal, categorical conviction, and I will support it to the end, regardless of whether these idols…

 22,783 total views


Frații Andrew şi Tristan Tate sunt nevinovați 100%

Autor: ANDREI RAȚIU Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 134 Celebrii influenceri şi milionari americani frații Andrew Tate şi Tristan Tate nu par să fie vinovați de acuzațiile care planează asupra lor. Aceasta este convingerea mea personală, categorică, şi o voi susține până la capăt, indiferent dacă aceşti idoli a milioane de tineri de pe toate…

 11,959 total views


THE FIGHTER FROM THE BALKANS. Diana Şoşoacă, a possible savior of Romania and Bessarabia

Senior Author: Andrei Rațiu Article published in CERTITUDINEA No. 130 ● The President of the S.O.S. party Romania, lawyer and senator of the people DIANA IOVANOVICI ŞOŞOACĂ is the most credible and active political leader in Romania for the last 3 years. ● Totally dedicated to the fight for the national cause, the security and…

 11,752 total views


LUPTĂTOAREA DIN BALCANI. Diana Şoşoacă, o posibila salvatoare a României şi Basarabiei

Autor: Andrei Rațiu Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 130 ● Preşedintele Partidului S.O.S. România, avocat şi senator al poporului, DIANA IOVANOVICI ŞOŞOACĂ este cel mai credibil şi activ lider politic din România ultimilor 3 ani. ● Dedicată în totalitate luptei pentru cauza națională, securitatea şi prosperitatea poporului român suveran, Diana Şoşoacă poate salva România şi…

 10,422 total views


SUCCESSFUL ROMANIANS. Alexandru Basarabă – „The sexiest master of culinary art in Europe”

Senior Author: Andrei Rațiu Article published in CERTITUDINEA Nr. 129 ▪️ One of the most followed influencers and content creators in Romania is a renowned world-class chef named Alexandru Basarabă. As a clever Transylvanian, him became a professional chef at the age of 17 and today at 35, he is considered an undisputed genius of…

 70,854 total views


ROMÂNI DE SUCCES. Alexandru Basarabă – „Cel mai sexy maestru al artei culinare din Europa”

Autor: ANDREI RAȚIU Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 129 ▪️ Unul dintre cei mai urmăriți influenceri și creatori de conținut din România este un reputat Chef bucătar de talie mondială, pe nume Alexandru Basarabă. Fiind un ardelean sibian isteț, el a devenit bucătar profesionist la 17 ani iar în prezent, la 35 de ani, este…

 41,190 total views


Diana Șoșoacă conquered Romanians in New York and the United States of America

Senior Author: Andrei Rațiu Article published in CERTITUDINEA Nr. 128 A prominent personality of contemporary politics in our country is Senator Diana Iovanovici Şoşoacă, president of the SOS Romania Party. Endowed by God with rare moral qualitys that only the people chosen by HE receive, she naturally succeeds in moving the Romanian patriots in New…

 15,531 total views


Diana Şoşoacă a cucerit românii din New York și America

Autor: Andrei Rațiu Articol apărut în CERTITUDINEA Nr. 128 O personalitate proeminentă a politicii contemporane din țara noastră este senatorul Diana Iovanovici Şoşoacă, preşedinte al Partidului SOS România. Înzestrată de Dumnezeu cu daruri rare ce le primesc doar oamenii aleşi de EL, reuşeşte în mod firesc să-i emoționeze până la lacrimi pe românii patrioți din…

 21,569 total views